Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 23 mei 2011

Annexatie

Door: Joop Zijlstra

We gaan in Ellecom op 4 mei naar de kerk. Horen om te horen. De doden. Een mevrouw komt op het gestelde uur naar voren. Zij heet ons welkom ‘namens het bestuur van de Oranjevereniging’. Ik verlaat de kerk. Die vereniging kan maar beter niet het voortouw hebben.


Buiten hoor ik in de geest de zware klok van de Oldehove in Leeuwarden.
Zaterdagavond 14 april 1945. Het dreunen van de klok over de stad duurt een half uur: groot alarm. Daags erna zijn de Canadezen in de stad. We zijn bevrijd. Aan jaren terreur met zijn vele doden komt een einde.
Het is weer veilig. De koningin terug uit Engeland, haar koninklijke familie terug uit Canada vanwaar Bernhard von Lippe toen al de wereld rondreisde tot eigen genoegen.
Dodenherdenking en bevrijdingsdag, voor heel Nederland op 4 en 5 mei.