Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 21 juni 2011

Opnieuw commotie in zaak M-FM vs RTV Veluwezoom (2).

De gang van zaken in de strijd om de zendvergunning Rheden-Rozendaal is een waar schimmenspel.


Politieke partijen die zonder nadere motivering en zonder op de inhoud van het vraagstuk ingaan van standpunt wisselen. De VVD dook bij de motie voor het aantekenen van bezwaar door de gemeenteraad weg met de mededeling dat de raad al een advies had uitgebracht en dat het Commissariaat voor de Media dat advies niet had opgevolgd. Volgens de VVD een kwestie van "Jammer dan!" Waarom greep de VVD de kans niet om bezwaar aan te tekenen om in ieder geval zo te laten zien dat ze nog steeds achter het advies stond? Ik kan niet anders concluderen dan dat de VVD (en ook D66) hun standpunt hadden gewijzigd. Dat mag natuurlijk. Maar zeg dan wel waarom dat zo is! Dit riekt naar achterkamertjes! Alleen Wim Pieper kwam er openlijk voor uit dat hij van standpunt was gewisseld en een draai had gemaakt ten gunste van M-FM.