Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 25 juni 2011

Opnieuw commotie in zaak M-FM vs RTV Veluwezoom (4)


Nou, de soap gaat door. Wim Pieper had ’t verslag van de hoorzitting van 16 juni bij het Commissariaat voor de Media opgevraagd. Daarin stond zwart-op-wit dat raadslid Heleen Denie namens de gemeente Rheden optrad. Heleen heeft daarop bij de CvdM aangegeven dat haar rol verkeerd in het verslag was opgenomen. De CvdM heeft het presentielijst in het verslag vervolgens gecorrigeerd. Kennelijk neemt men het bij de CvdM niet zo erg nauw en beseffen de ambtenaren daar niet dat de zaak M-FM vs RTV Veluwezoom/ex-vrijwilligers zo gevoelig ligt. Anders had men wel wat nauwkeuriger gewerkt. Kennelijk was die gemakzucht de “bermbom “ waar Denie op was gaan staan.