Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 28 juni 2011

Dank

Mijn dank gaat uit naar de gulle sponsor die regelmatig voor blog Politiek Rheden advertenties in de lokale/regionale pers plaatst..