Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 18 juli 2011

Geen overeenstemming over Nimmer Dor

Door: Bob Bouhuijs

Op bijna juichende toon berichtte de Gelderlander vorige week over het bouwplan Nimmer Dor te Laag Soeren. ‘Laag Soeren bundelt de krachten en draagt bij aan een fraai plan’. Zo stond te lezen. De belangenorganisaties die betrokken waren geweest bij het ontwikkelen van het conceptplan zouden zich achter het ontwerpresultaat hebben geschaard: ‘Het plan dat nu op tafel ligt krijgt de instemming van de belangenclubs.’ Een nadere beschouwing toont een geheel andere realiteit.

Drie belangengroepen, Het IVN, NimmerdorNee en Soerens Belang, zijn de laatste maanden inderdaad betrokken geweest bij de ruimtelijke ontwikkeling van het bouwplan Nimmer Dor. Dit gebeurde binnen het raamwerk van De Nota van Uitgangspunten Nimmer Dor die begin dit jaar door de Rhedense gemeenteraad is aangenomen. Op deze blog heb ik me destijds in enkele artikelen uiterst kritisch uitgelaten (TKo: zie bijdragen Bob Bouhuijs) over deze nota en de instemming van de Rhedense gemeenteraad. Deze kritiek is niet verstomd. Het bestuur van de Stichting NimmerdorNee, waar ik voorzitter van ben, blijft fundamentele bezwaren hebben tegen deze nota. Voor mij persoonlijk geldt dat evenzeer. Ook het IVN blijft kritisch. Aangezien ik geen functie vervul binnen laatstgenoemde organisatie, beperk ik me hier tot de kritiek van NimmerdorNee.