Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 17 april 2012

Een kleine kern die worstelt met haar ambities. Een reactie op Machiel Wetselaar.

Door: Hans en Marjolein van Sadelhoff

Wij zijn behoorlijk geschrokken van de felheid waarmee Machiel Wetselaar zijn artikel geschreven heeft. De discussie over de woningbouw in het plangebied ‘Nimmer Dor’ houdt het dorp al jaren in de greep. Machiel heeft nu echter de grenzen van het fatsoen overschreden.

Jan en alleman worden er bij gehaald om een aantal mededorpsbewoners, die pleiten voor eigen belang - wat gelukkig in onze rechtstaat mag - of een ander inzicht hebben dan Machiel, de schuld te geven van het verloren gaan van de school en het verenigingsleven, indien er niet een verhoudingsgewijs grootschalig nieuwbouwplan kan worden gerealiseerd. Wat ernstig is, is dat Machiel de dorpsco√∂rdinator is die onder de noemer ‘Soeren Samen’ zich behoort in te spannen om de doelen onder dit initiatief te realiseren. Enkele van deze doelen zijn: ‘er zijn voor elkaar’, ‘betrokkenheid’, ‘verbinding tussen mensen’, ‘open staan voor elkaar’ en ‘leven en laten leven’. Het initiatief ‘Soeren Samen’ wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rheden.

Om helderheid te schaffen. Wij zijn ook aanwonenden van het plangebied. Wij zijn geen lid van de Stichting NimmerdorNee en hebben eerder aangegeven niet tegen woningbouw te zijn. Toen wij ons huis kochten was de discussie namelijk al in volle gang. Wij wisten er dus van.

Wat onze rasoptimist echter vergeet is dat de wereld echt ook in Laag-Soeren veranderd is. In Dieren staan 200 woningen te koop. In een straal van 15 kilometer rond Laag-Soeren zijn het er zelfs 3.200 woningen. Ook in het gebied Arnhem-Nijmegen is de woningbouwambitie fors bijgesteld. In Rotterdam heeft men zelfs het beleid bij gebiedsontwikkeling fundamenteel veranderd. Van de vrij liggende gronden heeft men stadslandbouwparken gemaakt. Je kunt overigens zeggen wat je wilt van NimmerdorNee, maar deze stichting heeft wel een realistische kijk op de bevolkingsontwikkeling en woningproblematiek.

Machiel wijst op de levende zorgen om kwaliteit van scholen en verenigingen. Dat is een terechte zorg. In alle kleine kernen in Nederland speelt dat. Overigens ook in een dorp als Dieren is te merken dat ook daar scholen minder leerlingen trekken. Dat soort ontwikkelingen moet je accepteren. Je kunt ze op geen enkele wijze ondervangen. Dat betekent dat je als dorp moet gaan nadenken op welke wijze de kwaliteit van wonen en leefbaarheid worden vast gehouden. Hier zijn al veel onderzoeken naar gedaan. Ook op instigatie van de rijksoverheid. Kleine kernen hebben zich zelf ook verenigd in P10. Mijn advies is het onderzoek ‘zomer in Nederland’ te lezen. Hier moet je voldoende inspiratie uit krijgen om die kwaliteit te behouden binnen de middelen die beschikbaar zijn. Optimistische bouwplannen gaan hier niet bij helpen. De kwaliteit van het onderwijs is meer bepalender voor de aantrekkingskracht van een school dan het aantal jongeren dat in een dorp woont. Het voetbaltalentje zoekt toch ook een club waar zijn talent het best uit de verf kan komen. Ouders zorgen wel dat, dat jochie de weg gaat vinden. Tijden zijn veranderd, ook in Laag-Soeren. Wij moeten overigens niet al te dramatisch doen. Laag-Soeren heeft heel veel zaken die het wonen in dit kleine dorp aantrekkelijk maken. Het is inderdaad een ‘topdorp’. Ga dan niet met elkaar verbaal op de vuist, maar zoek gezamenlijk de kracht om te behouden wat je nu bezit. Je moet de mensen dan wel de ruimte geven om verschillend te denken over een oplossing. Hierdoor krijg je uiteindelijk de beste keuze.

Als ik het gemeentebestuur was zou ik de tijd afwachten. De problemen op de woningbouw gaan zeker nog minimaal vijf jaar duren. Mogelijk is er dan een geheel andere behoefte. Misschien willen mensen tegen die tijd best in een dorp als Laag-Soeren wonen maar dan ook met de luxe die bij het wonen in een dorp hoort. Ruime kavels, variatie in bouw en eigen bouw. Ga nu geen avontuur aan. Uiteindelijk komt de rekening bij de gemeente en bij de aanwonenden. De gemeente zal de kosten moeten afdekken die weer extra gemaakt moeten worden en de aanwonenden zullen gaan ervaren dat het plan – als het al af komt – jaren en jaren zal gaan duren voordat het afgerond kan worden. Die zitten dan letterlijk met de rommel bij hun huis. In het gunstigste geval door hekken afgescheiden restanten van nog niet afgebouwde gedeelten van het plan.

Maar volgens Machiel mag je over dit alles niet zeuren. Als er nog geld over is van het project ‘Soeren Samen’ stel ik voor dit in projecten te steken die direct de kwaliteit van school en verenigingen ten goede komen.

Hans en Marjolein van Sadelhoff

Noot Theo Kooijmans, Zie ook:  
Opinie zonder feiten. Een Reactie op Machiel Wetselaar (Bob Bouhuijs)
Groep Nimmer Dor Nee in Laag Soeren gooit zand in de ogen (Machiel Wetselaar) 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten