Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 13 maart 2012

Valse voorwendselen bij de Traverse


Door: Adriaan Dolk

Zo langzamerhand wordt het duidelijk hoe de inwoners van Dieren een rad voor ogen wordt gedraaid als het gaat om de wegverlegging ter hoogte van het Hof te Dieren. Bestuurders slagen er maar niet in om duidelijk te maken waarom die wegverlegging zo noodzakelijk is en waarom het Rijk daar een harde voorwaarde van heeft gemaakt.  

Ook het college van de gemeente Rheden speelt het spelletje mee. Tijdens  een informatieavond op 9 februari stelde de SP de vraag: “Hoe en waar liggen deze afspraken vast en wat zijn de exacte teksten?” Wethouder König (D66) zegde vervolgens een memo toe aan de raad waarin hij de vraag beantwoordt. We zijn nu ruim een maand verder en bij mijn weten heeft König nog geen snipper papier geproduceerd dat enige informatie van betekenis bevat en dat in de verste verte op een memo lijkt.