Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 25 maart 2012

TWI & MI


Door: Joop Zijlstra

‘Duidelijk zo?’ stond boven de foto in de krant van 16/3. 
Op de foto twee oudere mannen die lachend een schop hanteren. Ze planten twee linden als grensbomen tussen hun landerijen. Die mannen zijn A.H. Graaf Schimmelpenninck (Twickel) en F.W.F.L. Graaf zu Ortenburg (Middachten). De eerste werknemer van kasteel Twickel in Delden (Ov), wonende in Abcoude (NH). De tweede is aandeelhouder van Middachten en woont in Frankfurt (Dld). Van tijd tot tijd is hij bij zijn moeder op bezoek op het prachtige kasteel Middachten. Op Hof te Dieren moet het kasteel binnenkort gaan verrijzen.  
Beide heren Graaf spelen hier in de gemeente een rol als baas. Niet van ‘ik zeg dit en het moet gebeuren’, neen het gaat er fijnzinnig aan toe of liever scherpzinnig.