Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 22 juni 2012

De ‘harde voorwaarde’: operette of treurspel?

 Door: Joop Zijlstra

Over enkele weken, op 10 juli, wordt het bezwaar van Het Comité over een onderdeel van plan ‘Traverse Dieren’ behandeld door de provinciale Commissie van Advies voor bezwaren en klachten.

Wij hadden de provincie gevraagd de beweerde ‘harde voorwaarde’ van het Rijk, t.w. de verlegging van de N348 tot aan het spoor, te documenteren, op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Wij kregen een  stapel papieren waaronder een regel over wat ambtenaren erover hadden gezegd in een vergadering. Hun namen waren weggelakt.

Pikante vraag is nu hoe men die ‘harde voorwaarde’ alsnog onderbouwt.

Het Comité beschikt over officiële stukken van het coördinerend ministerie van Infrastructuur (verkeer) & Milieu met de verklaring dat er geen sprake is van een harde voorwaarde van het Rijk. Dat zou kunnen inhouden dat de verlegging kan vervallen.