Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 21 augustus 2012

Traverse Dieren - Something rotten

Door: Adriaan Dolk

Een dezer dagen maakt het college van Provinciale Staten bekend aan welke variant voor de Traverse zij de voorkeur geeft. Niemand van onze volksvertegenwoordigers wil of kan ons uitleggen waarom de N348 ter hoogte van het Hof te Dieren zo nodig moet worden verlegd, maar het is wel duidelijk dat de voorkeur van het College, gesteund door de coalitiepartijen. uitgaat naar een variant met wegverlegging.