Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 6 september 2012

Politiek Rheden Live - VANAVOND!

Politiek Rheden Live op M-FM Radio!

Vanavond om 20:00 uur vanuit: 
Café d’Oranjeboom

Oranjestraat 1e

6881 SB Velp (Gld)


Het programma staat geheel in het teken van de verkiezingen voor de Tweede Kamer op woensdag 12 september.

Ik ontvang een keur aan gasten uit de lokale en regionale politiek. Daaronder drie kandidaten voor de Tweede Kamer.

Wat wil de politiek met de gemeente?


Wat willen de landelijke politiek partijen nu eigenlijk met lagere overheden, vooral gemeenten. Dat is minder eenvoudig te achterhalen dan het lijkt. In de meeste verkiezingsprogramma’s wordt er slechts globaal aandacht aan besteed. En zij dekken de lading slecht. 

Gelukkig hebben wij het Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving. Sinds 1986 rekenen die instanties de belangrijkste programma’s door.  Deelname is overigens vrijwillig. De Partij voor de Dieren doet bijvoorbeeld niet mee.  Partijen moeten voor deelname precies opgeven met welke maatregelen zij hun doelstellingen willen bereiken.  

Wat wil de VVD met de gemeente? - Revisited


Ik begon de reeks “Wat wil de politiek met de gemeente?”  met de VVD. Die partij werd door mij karig bedeeld. Achteraf bleek dat ik uit de samenvatting en niet uit het originele verkiezingsprogramma had geciteerd. Mea Culpa! Dat maak ik nu goed door het nog eens over te doen maar nu op basis van het volledige verkiezingsprogramma “Niet doorschuiven maar aanpakken”.  Overigens heeft die exercitie wel een opmerkelijk detail aan het licht gebracht. Zie daarvoor de rode tekst aan het einde van het bericht.

Wat heeft de VVD voor de gemeente op het menu staan?
  • De VVD is tegen regels die ondernemers beperken hun zaak op zondag te openen. Dit is een keuze van de ondernemer en niet van de overheid. Om dit definitief te regelen wordt de winkeltijdenwet ingetrokken. Gemeenten mogen ondernemers maximaal één factuur per jaar sturen waarop alle lokale lasten staan vermeld.