Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 28 maart 2013

Siberisch


Zondagochtend  24 maart. Een vreemde dag. Het zonnetje schijnt en krokussen steken bedeesd hun kopjes boven het grastapijt. Yeah, eindelijk lente! Helaas, zodra je je neus buiten de deur steekt wordt dat lentegevoel door een straffe ijskoude Siberische wind weer snel uit je botten geblazen.

Laat ik me maar warmen aan de veranderingen die gemeenteland te wachten staan. Gemeenten krijgen meer taken. Grofweg komt het neer op een verdubbeling van de werklast. Volgens het rijk kunnen die alleen uitgevoerd worden door gemeenten met een omvang van ca. 100.000 inwoners. Daarom stuurt de minister aan op herindeling en fusie van gemeenten. Het houdt trouwens niet op bij de taken waarover eerder werd gesproken. Zojuist kwam staatsecretaris Klijnsma met het idee om de uitvoering van de nabestaandenwet bij gemeenten te droppen. De vraag of dat goed is voor de nabestaanden doet er niet toe. Bezuinigen, de pegels, daar gaat het om.

dinsdag 26 maart 2013

PvdA wil raadsonderzoek naar teloorgang Carion


Op 23 februari heeft de PvdA in ‘Ons Huis’ in Rheden een bijeenkomst georganiseerd voor iedereen die zich betrokken voelde bij het faillissement van Carion. Meer dan 200 mensen bezochten deze bijeenkomst. De verwarring was groot, de welzijnstaken waren onderuit gegaan, de kinderopvang was failliet, 300 mensen raakten hun baan kwijt, blijft de MAXX open en waar blijven de clubs die tot dan toe in de buurthuizen onderdak vonden? Hoe nu verder?

Er is die middag veel gepraat. Er blijkt grote behoefte te zijn aan informatie: wat ging er mis, waar ging het fout? Wat hadden we kunnen doen om dit te voorkomen? Hoe kon de communicatie zo beroerd zijn? Wat hadden we zelf, als gemeenteraad, kunnen en moeten doen?

zondag 24 maart 2013

Palm Pasen
In Rheden wordt de traditie in ere gehouden. March & Showband Rheden gaat vanmiddag voor in de  traditionele Palmpaasoptocht. Start om 13 uur bij sporthal de Hangmat. 

donderdag 21 maart 2013

Cultuurverandering


Af en toe zijn er écht positieve zaken te melden. Wie praat er nog over Kunsthuis 13? Het verdwijnen van de subsidieslurper blijkt een ware zegen. Onder veel politiek geweeklaag ging K13 in 2011 ter ziele. Nauwelijks anderhalf jaar later bloeit het Rhedense culturele leven als nooit tevoren. Jonge ondernemers zagen hun kans schoon en bieden inmiddels cultuur dat een breed publiek aanspreekt. In Velp heeft Kastanjelaan 13 de plek van Kunsthuis 13 ingenomen, in Dieren is de Stichting Tagore actief en timmert Theothorne aan de weg. Er is genoeg te beleven. Muziek in de meest uiteenlopende genres, theater, boekbesprekingen, modeshows, lezingen, workshops, reuniës en meet & greet-bijeenkomsten. Op commerciële basis en met veel succes.  Het mes snijdt aan meer dan twee kanten: werkgelegenheid, veel variatie, geen cent subsidie. Een pluim op de hoed voor deze enthousiaste ondernemers die elk op eigen wijze de vraag naar cultuur invullen. Bezoek hun websites of facebookpagina eens om te zien wat ze te bieden hebben.

donderdag 14 maart 2013

Op eigen benen


Om de dienstverlening aan burgers betaalbaar te houden is in de loop der jaren een schier onoverzichtelijk woud van intergemeentelijke samenwerking ontstaan. Dat dit soort verbanden de democratische controle uitholt ligt voor de hand. Gemeenteraden kunnen vaak alleen nog ja en amen knikken tegen besluiten die elders zijn genomen. Zonder de samenwerking met grote broer Rheden zou een gemeente als Rozendaal niet eens meer bestaan. Als Rozendaal alle gemeentelijke taken zelf zou moeten uitvoeren dan ging ze binnen no-time voor de bijl. 

De komende jaren worden zaken op de gebieden jeugd, zorg en werk overgeheveld van het rijk en de provincie naar gemeenten. Gemeenten kunnen die taken volgens de regering veel beter uitvoeren. Zij staan immers dicht bij de burger. Een lofwaardig streven zou je zeggen maar waar het natuurlijk echt om gaat zijn de centjes. Die overheveling gaat dan ook gepaard met forse bezuinigingen. Desalniettemin zal de gemeentelijke begroting én de daarbij horende werklast ongeveer verdubbelen. Het kabinet wil dit opvangen door van gemeenten meer slagkracht te eisen. Volgens minister Plasterk is een omvang van 100.000 inwoners daarvoor het minimum. Zo heel dicht bij de burger hoeft kennelijk ook weer niet.

zondag 10 maart 2013

Aan de grote klok

Door: Joop Zijlstra

Wij hingen het niet aan de grote klok. Nu voor even wel.
Midden vorig jaar horen we dat bij onze lieve kleine Merel kanker is geconstateerd. Ze is dan nog geen twee jaar oud. Kanker, op een (on)mogelijke plaats nog wel. Haar ouders zijn engelen en helpen elkaar er bovenop in de zorg voor hun kindje. Wij helpen waar nodig, absoluut eerste prioriteit. Radboudziekenhuis, prachtig, contacten met Parijs, oncologisch centrum bij uitstek; we maken ook kennis met VOKK, Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker, hartwarmend voor ouders. We steunen VOKK.

En nu dan het eindeloos herhalen in reclame op de radio: de onnozele oproep aan kindertjes om statiegeld op te halen voor het prinses Maximacentrum. Wij lazen er al iets over in het blad ‘Attent’ van VOKK, van oktober j.l. Alsof ‘NKOC, nationaal kinderoncologisch centrum’ niet al op zich voldoende attentiewaarde heeft. We drukten dat toen weg, beseffen we. Dat malle koningshuis wegdrukken, met zijn behoefte om met alle middelen centraal in de belangstelling te blijven staan. Ja, ja, belastingvrij hoog inkomen. Die hangen het daarom zogezegd altijd aan de grote klok. Niet dat inkomen, maar hun vermeende belangrijkheid.   

donderdag 7 maart 2013

Zelfstandig

In een grijs verleden ben ik een blauwe maandag lid geweest van de welpen. Ik was toen een jaar of zeven, acht. Het bleek niks voor mij te zijn. Toen had ik al moeite met door anderen opgelegde discipline. Alleen vlag veroveren vond ik spannend. Bij dat spelletje proberen twee groepen elkaars vlag te vinden en te veroveren. De Brummense politiek heeft dat spel nieuw leven ingeblazen. De regerende coalitie verstopt de vlag en de oppositie probeert die te veroveren. De Brummenezen kunnen er geen genoeg van krijgen. Kennelijk hebben ze niets beters te doen. Niet in Eerbeek en niet in Brummen. Minister Plasterk heeft natuurlijk dit soort gemeenten in het achterhoofd als hij het over gemeentelijke fusies en schaalvergroting heeft. De Brummense politiek kwalificeert zich met dit kinderachtige gedoe als overbodige-zelfstandige-gemeente numero één.

woensdag 6 maart 2013

Koningslinde II

Door: Joop Zijlstra

Natuurlijk is ons verzoek aan het College om de republikeinen in Ellecom mee te laten adviseren over de plek voor de 'koningslinde' in het dorp niet gevolgd.

Een eerste actie van het College voor een geschikte plek voor de koningslinde miste effect dankzij onze bliksemsnelle actie ten gunste van beelden van Lejeune, zeer passend in Ellecom. We kregen daarvoor zelfs een complimentje: 'Wij danken u voor u oplettendheid!' Dat is weer eens wat anders dan dat sinds medio 2007 wethouders van de gemeente Rheden niet met mij mogen praten.

Een bliksemsnelle actie van de kant van het College naar de Oranjevereniging en Ellecoms Behang leidde naar een nieuwe plek in Ellecom voor de koningslinde. Maar waar loopt dat op uit? Ook op averij want weer 'een misverstand bij de gemeente'?

dinsdag 5 maart 2013

Koningslinde


Door: Joop Zijlstra
Waarde Collegeleden,
I.  Zoals wij vernemen uit bijgaand krantenbericht is door uw College afgezien van de plaats voor een linde met hekwerk op de hoek Laan van Avegoor en de Binnenweg. U hebt snel besloten, zowel over de plaats als over het afzien ervan. U besloot in eerste besluit te vroeg, vanwege het aangeven van een zogenaamde vertegenwoordiger van Ellecom dat het wel goed zat. Neen dus.
Naar het in de krant verluidt zal over een andere, geschikte, locatie voor de linde met hek overleg worden gepleegd met de Oranjevereniging van Ellecom en Ellecoms Belang. Ik pleit er voor dat u ook republikeinen uit het dorp bij het overleg betrekt. Daarbij zou aan de orde kunnen komen de reden waarom überhaupt koningslinden in elk van de dorpen moeten worden geplaatst.