Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 22 februari 2013

Krokodil


De bus was van het Gemeentevervoerbedrijf Arnhem of van de Gelderse Tramweg Maatschappij, water kregen we van Waterleidingmaatschappij Gelderland, de elektriciteit werd geleverd door de Provinciale Gelderse Electriciteits Maatschappij, de woningcorporatie heette St. Joseph en het ziekenhuis stond bekend onder de naam St. Elisabeth Gasthuis, Diaconessenhuis of Ziekenhuis Velp. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Degelijke instellingen waarvan iedereen wist waar ze voor stonden. In het proces van marktwerking en schaalvergroting werden ze weggevaagd en opgeslokt. De zorg voor de burger werd uitbesteed aan marktwerking, privatisering en schaalvergroting. Nu kijken we aan tegen giganten met kekke fantasienamen, bedacht door dure reclamejongens.  De goeroes van de vrije markt beloofden ons betere en goedkopere producten. De visionairs van de schaalvergroting, vaak dezelfde figuren,  beloofden ons de hemel.  We hebben gezien waar het op is uitgedraaid. De gevallen waarin het werkt zijn op de vingers van één hand te tellen, de uitzonderingen die de regel bevestigen. In het gunstigste geval kregen we wat we al hadden. Veel te vaak was er sprake van mismanagement en corruptie. Het ene schandaal volgt op het andere. Enfin, laat ik er niet over uitweiden. De voorbeelden liggen voor het oprapen.