Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 15 april 2013

Vraag aan de columnist

Door: Joop Zijlstra


Op naar een gemeente van 80.000 inwoners.
Gaat het nu in de gemeente Rheden om zeven dorpen, straks zullen het er meer worden. Nu heeft het er alle schijn van dat de ambtenaren het voor het zeggen hebben, met aan het hoofd de niet-gekozen burgemeester-ambtenaar.
Hoe dacht de columnist over de wijze waarop in die grotere gemeente de democratie gestalte krijgt?
Hoe gaat het met invloed van de burger op de besluitvorming?

Een inwoner van Ellecom, een burger, meende dat nieuwe bestrating met klinkers niet raadzaam is, i.v.m. lawaaioverlast van het autoverkeer (het ‘roffelen’). Ook zou asfalt beter zijn in verband met gladheid ‘s winters. Hij wendt zich met dit sterke argument tot de gemeente. Hij is er niet op de juiste plaats met zijn klacht. Hij dient zich te wenden tot Ellecoms Belang. Daarmee heeft de gemeente immers overeenstemming bereikt.