Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 16 april 2013

Traverse Dieren – een Griekse tragedie

Pieter Brueghel de Oude, de toren van Babel
Door: Adriaan Dolk

Het project Traverse bestaat uit twee delen, een provinciaal deel (verbetering van de verkeersituatie in Dieren) en een gemeentelijk deel (ontwikkeling van het stationsgebied).

Het blijft een merkwaardige zaak dat indieners van een zienswijze op het project Traverse vier maanden – let wel: vier maanden – na indiening de gelegenheid krijgen hun hartenkreten ten overstaan van provinciale statenleden dan wel gemeentelijke raadsleden mondeling toe te lichten. De provincie biedt de gelegenheid op maandagavond 3 juni in Theothorne en de gemeente volgt een week later op 10 juni in het gemeentehuis. Er zou veel kostbare tijd worden gewonnen als het regel zou zijn om de  samenvatting – van maximaal één bladzijde tekst - tegelijk met de zienswijze in te dienen.

Antwoord van de columnist


Om op de eerste zin van je betoog in te haken. Beter lezen zou ik zeggen. Ik heb het in mijn column niet over een gemeente van 80.000 inwoners maar over een samenwerkingsverband van 80.000 inwoners, dus geen fusie maar samenwerking op de door Doesburg aangegeven onderwerpen. Die onderwerpen bepalen precies het takenpakket dat het rijk wil overhevelen naar de gemeenten. Het gaat dus om ambtelijke samenwerking.

Gemeenten krijgen een groter takenpakket. De verwachting is dat de werklast wordt verdubbeld. Daarvoor is meer menskracht nodig. Bovendien dient er specifieke expertise te worden ontwikkeld.

Ik ben ook niet blij met schaalvergroting. En al helemaal niet als die door de strot wordt geduwd. We kennen allemaal de voorbeelden waar dit uit de hand liep. Maar dat wil niet zeggen dat je de kop in het zand moet steken en de gevolgen van die taakverzwaring moet negeren.