Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 17 april 2013

Discussie, ja graag, maar niet eindeloos

Door: Joop Zijlstra


Het gaat er mij om dat gemeente zijn zaken doet voor en met de inwoners, waarbij ieder zoveel mogelijk tot zijn recht komt, en het beginsel van gelijkheid geldt. (Grondwet) Wie of wat de individuele burgers overkoepelt, dient te zijn gelegitimeerd; uitvoering van taken moet in die geest plaatshebben. Vandaar mijn commentaar op de situatie in het dorp waar ik woon.

Jouw opmerkingen, Theo, over organisatie op schaal van een dorp en de correcte handelwijze van een gemeente snijden hout. Ik deel je opvattingen over de gemeentegrootte. Er had dan ook een vraagteken moeten staan achter de aanhef van mijn stukje: ‘Naar een gemeente met 80.000 inwoners?
Een algemene lijn daarin is lastig te onderscheiden vanwege de vele verschillende etnische, geografische en andere omstandigheden die bij een oordeel betrokken moeten zijn. Voorbeeld: Je kunt inderdaad zeggen dat de A348 tussen Doesburg en Dieren ophoudt, en dus op beide plaatsen betrekking heeft, maar let op, ook sterk is de gedachte van de IJssel als psychologische barrière, met als tegenzang  de dichtregel van Nijhoff in ‘De moeder, de vrouw’, over de brug bij Zaltbommel: ‘twee overzijden die elkaar vroeger schenen te mijden, worden weer buren.’

Conclusie: samenwerken en samenvoeging is tamelijk gecompliceerd.  
Mij lijkt dat de gemeente Rheden vanwege de aard van het gemeentegebied beter niet deelneemt aan het stadsgewest Arnhem – Nijmegen. Er zijn er die het van een ander gezichtspunt bekijken. De werkelijkheid is voorlopig de huidige.