Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 7 juni 2013

Bestuurders Innoforte en Attent in top25 grootverdieners ouderenzorg

Ed Cools (ex-Innoforte) en Joke Siraa (Attent) staan in de topvijfentwintig van grootverdieners in de zorg in 2012. Cools prijkt in de top op plaats 6 en Siraa staat op de 23e plek.

Actiz is de organisatie van bestuurders in de ouderenzorg, de “zorgondernemers” zoals ze zichzelf noemen.  Vakbond Abvakabo FNV gebruikt deze naam voor de “Actiz50”,  een ranglijst van de 50 meestverdienende bestuurders in de ouderenzorg. De salarissen blijken in 2012 opnieuw te zijn toegenomen. Alle vijftig bestuurders die op deze lijst staan vermeld verdienden in 2012 meer dan de balkenendenorm. Sinds 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (voor met publiek geld gefinancierde instellingen) van kracht. Deze wet moet een einde maken aan de graaicultuur in de publieke sector. We kunnen dus pas volgend jaar zien hoe deze wet uitpakt en of er nog bestuurders zijn die toch nog door de mazen in deze wet heen weten te glippen.

Hoorzitting Provincie Traverse

Door: Adriaan Dolk

Op 3 juni jl. maakten in Theothorne meer dan 20 insprekers van de gelegenheid gebruik om hun reactie te geven op de Zienswijzennota Traverse Dieren.

De wegverlegging van de N348 scoorde hoog in de rijen van de insprekers.  Enkelen daarvan gingen er specifiek op in dat de redenen voor de bundeling van weg en spoor na zoveel jaren nog totaal onduidelijk zijn, niet passend in - en wezensvreemd aan - het doel van het project Traverse, namelijk verbetering van de verkeerssituatie en het herstellen van de verbinding tussen Dieren Noord en Dieren Zuid.

Het monstrum parkeergarage in de Oranjebuurt, op het bordje van de gemeente Rheden, was een andere topper in een verscheidenheid van onderwerpen. Het hulpeloze verzoek aan de provincie was: Sta dit niet toe, help ons!