Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 16 juli 2013

Dronken motorrijders en PHS-goederentreinen

Door: Arnoud Scheltema

Programma Hoogfrequent Spoor- Goederen routering Oost-Nederland. Weet u nog?  De goederentreinen die over ons spoor moeten gaan rijden. Dat is alweer een tijdje bezig, maar verontrustende berichten verschijnen in de kranten. De lobby van het bedrijfsleven is bezig in volle kracht om Oost-Nederland van zijn woon- en leef kwaliteiten te ontdoen. Is het noodzakelijk? Misschien is het tijd om een overzicht te geven van de status quo van de  geplande goederentreinen in Oost-Nederland.