Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 6 december 2013

Noordtak Betuwelijn

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Betuweroute
Door: Adriaan Dolk

De Stichting Spoorhinder organiseerde onlangs een symposium in het stadhuis in Arnhem. Welke mogelijkheden zijn er om te vermijden dat zware goederentreinen dagelijks over het bestaande spoor rijden door Arnhem, Velp, de Steeg, Rheden, Ellecom, Dieren, Brummen en zo verder door Zutphen, Deventer naar uiteindelijk Oldenzaal ?

Scheurvorming in huizen die vlak bij het spoor liggen, geluidsoverlast en rammelende kopjes in de servieskast zijn nu al aan de orde; laat staan als straks die zestig 750 meter lange goederentreinen dagelijks voorbij denderen. Dan nog voorbijgegaan aan de ongelukken in een klein hoekje bij het onvermijdelijke vervoer van gevaarlijke stoffen.

Er komt nu een nieuw onderzoek naar de mogelijkheid een apart spoor aan te leggen voor deze goederentreinen. De initiatiefnemer, het Havenbedrijf Rotterdam, heeft daartoe contact opgenomen met de provincie Gelderland, maar liet als goed ondernemer de primeur die avond graag aan de provincie.