Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 3 juni 2014

Daadkracht

Door: Adriaan Dolk


De eerste indruk van het nieuwe Beleidsakkoord ‘Samen in Rheden’:  Veel meel in de mond en papier is geduldig. Maar in afwachting van de eerste daadkracht van het nieuwe college is het niet gepast zo snel reeds te oordelen.   
Het akkoord bestaat uit drie onderdelen (sociaal, ruimtelijk en bestuurlijk) en voor elk onderdeel heeft het nieuwe College een opgave geformuleerd, en dan - aan de hand van de vraag aan zichzelf: Wat gaan we er voor doen? - volgen lijstjes met antwoorden die in dit  beleidsakkoord kunnen worden uitgelegd als voorgenomen acties.

Onderdeel 1 (sociaal) neemt een reeds bestaande nota tot uitgangspunt voor een nieuwe nota die in het najaar van 2014 verschijnt. Daarop voortbouwend wordt er een volgende nota gemaakt die dan het Plan van Aanpak wordt genoemd. Dat laatste plan moet vorm krijgen in keukentafelgesprekken en door de inzet van ‘expertnetwerken’.  Armoedebeleid? Wat gaan we er voor doen? Wij stellen een notitie armoedebeleid op. En we stellen daarna een notitie ‘Controle en Handhaving’ op. Perspectief bieden aan burgers die het moeilijk hebben?. Wat gaan we er voor doen? Wij continueren bestaand beleid en stellen een ‘Onafhankelijke Adviesraad Sociaal Domein in.

maandag 2 juni 2014

Vuilnisman, kan deze zak ook mee?

Over ’n kleine twee weken begint het WK voetbal. Anders dan voorgaande keren kan ik me er met de beste wil van de wereld niet echt op verheugen. Het Nederlands elftal speelt on-Nederlands, zonder kraak of smaak. Vooral niet verliezen jongens! Waar is het sprankelende voetbal gebleven. De sfeer eromheen heeft ook iets plichtmatigs. De obligate winkel-acties, het commerciĆ«le meesurfen op Oranje, de voor-de-zoveelste-keer met vlag en wimpel gepavoiseerde volksbuurten. Het enthousiasme is gemaakt, kunstmatig. Er slaat geen vonk over.


Ik gun het de jongens graag hoor en misschien komt dat gevoel nog bij me terug maar ik zit nu vooral aan de mopperende kant. Op dit moment zie ik vooral over het paard getilde zwaar verwende jochies die een bom duiten verdienen maar daar weinig tegenover zetten. Met andere woorden: de prijs-kwaliteitverhouding laat ernstig te wensen over. Ik geef er geen stuiver meer voor...lees verder op het Ouderenjournaal.