Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 21 april 2014

Rheden poogt NimmerdorNee met kunstgreep uit procedures te weren

De gemeente Rheden is momenteel met de Stichting NimmerdorNee verwikkeld in een juridische strijd over het bouwplan Nimmer Dor te Laag-Soeren. Inzet vormt de mogelijkheid om een kleine 70 woningen aan de Soerense woningvoorraad toe te voegen. Zoals bekend, staat NimmerdorNee vanwege uiteenlopende redenen kritisch tegenover dit bouwplan. Naar nu blijkt zet de gemeente alles op alles om dit plan te verwezenlijken. De waarheid wordt hierbij grof geweld aangedaan. Zo probeert de gemeente met een juridische truc NimmerdorNee uit de procedures te weren.

De procedures worden van gemeentelijke zijde formeel namens de gemeenteraad gevoerd. In de praktijk voert het college de regie, waarbij het ambtenarenapparaat gesteund door een advocaat verantwoordelijk is voor de juridische uitvoering. Dat de gemeente zich hierbij niet belemmerd voelt om aperte onjuistheden te verkondigen, blijkt onder meer uit de wijze waarop zij tracht NimmerdorNee van het juridische toneel te laten verdwijnen. In de ogen van de gemeente is deze stichting immers slechts in het leven geroepen om juridische procedures te voeren. Met deze smalle doelstelling zou de stichting niet ontvankelijk kunnen worden verklaard.