Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 2 februari 2009

Geen antwoord....zo gaat dat

Afgelopen dinsdagavond had ik m’n jaarlijkse verjaardagsdiner van de zaak. Was prima verzorgd hoor maar daardoor kon ik de raadsvergadering niet volgen. Doe ik de laatste tijd vooral via de radio. Gelukkig had mijn zoon het agendapunt waar mijn belangstelling naar uitging opgenomen en gisteren had ik de tijd om het af te luisteren. Het ging me om de brief van Geen Noordtak Velp over de spoorinfrastructuur.

VVD-fractievoorzitter Haverkamp vroeg hoe het zat met een eerder door wethouder Elsenaar toegezegd overleg met Geen Noordtak Velp, of de suggesties uit een eerdere brief van GNV zouden worden meegenomen in de spoornota, waar het antwoord bleef op vragen van de VVD over subisidiemogelijkheden voor spoorse doorsnijdingen en wat de wethouder ging doen met de informatie van de onlangs gehouden spooravond in Dieren. Fractievoorzitter Wubs van Gemeentebelangen vroeg hoe het zat met de beantwoording van de GNV-brief van augustus waar de mensen van GNV al maanden op wachten.

Wethouder Elsenaar antwoordde dat naar aanleiding van de bijeenkomst in Theothorne overleg was geweest met Gerard de Kuijper van GNV en Henk Derks van TAK. Dus let op: niet naar aanleiding van de toezegging die hij in oktober persoonlijk had gedaan aan voorzitter Gerard de Kuijper van GNV maar omdat er vorige week een informatieavond was in Theothorne. Maar goed, volgens Elsenaar was een prettig en constructief gesprek waar ook de ambtenaar die zich met spoorzaken bezighoudt aan deelnam. Er is afgesproken om elkaar te helpen en versterken. Volgens Elsenaar is er op ambtelijk niveau DUS continu afstemming tussen de gemeente en GNV cq TAK.

Dat laatste is wel heel erg overdreven. Dit was een eerste gesprek, meer bedoeld voor nadere kennismaking. Van continue afstemming en overleg is DUS nog helemaal geen sprake. Maar het is ’n beginnetje. We zullen zien hoe zich dit verder ontwikkelt.

Op de subsidievraag van de VVD over spoorse doorsnijdingen kon de wethouder nog niks zeggen maar hij zou informeren.

En dat was het dan. Er kwam geen antwoord op de vraag van de Haverkamp of de wethouder de suggesties van Geen Noordtak Velp uit de brief van augustus mee zou nemen in de spoornota en er kwam ook geen antwoord op de vraag van Wubs waarom de mensen van GNV al maanden wachten op antwoord van de gemeente. Ter opfrissing van uw geheugen. Geen Noordtak Velp wacht al sinds meer dan vijf maanden op antwoord op de brief die GNV begin augustus aan het college van B&W heeft gestuurd. En dat antwoord is nog steeds niet binnen.

Schandalig!

Derde ronde kapwoede Landgoed Rosendael

Voor het derde opeenvolgend jaar slaat de kapwoede weer toe op het Landgoed Rozendael. Ik telde alweer zo’n honderd gevelde bomen. Het bos wordt opnieuw fors uitgedund. Vooral berken zijn de pineut maar ook enkele flinke beuken en een eik moesten er aan geloven.

Het naaldhout wordt ontzien. Het lijkt erop dat het bos wordt getransformeerd tot een naaldbos met hier en daar groepen beuken.

Maar waarom op sommige plekken juist die beuken het veld moeten ruimen is mij niet duidelijk. Zonde van die majestueuze bomen.

Waarom er opnieuw zoveel gekapt wordt weet ik niet maar er zal vast een plan achter zitten. Intussen wordt het bos kaler en kaler met grote open plekken.