Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 12 juli 2009

Bert reageert

Het lukte Bert de Boer maar niet om een reactie te plaatsen op mijn artikel Gemeenteraadsverkiezingen (4) waarin de CDA onderwerp was. Is soms wat lastig, ik weet ‘t. Als het even te lang duurt om de verificatiecode in te toetsen of als er maar één verkeerde toetsaanslag is dan vraagt blogspot een nieuwe code. Onderstaand daarom alsnog de via mail ontvangen reactie van Bert.

Bert de Boer is gemeenteraadslid in Rheden voor het CDA.

-----
Beste Theo,

Ik had gereageerd op jou artikel over het CDA maar die reactie is niet vermeld of niet doorgekomen.

Twee zaken vielen mij op, o.a. waar het ging om Marijke van Haaren en controle raad.
Voor wat betreft mevr. van Haaren zou ik je willen verwijzen naar onze ledenvergadering op 27 april over HvD/Traverse. Je kunt de bijzonderheden vinden op de CDA website.

Tijdens die ALV zijn van Haaren en van Heugten uitvoerig ingegaan op de processen.
Zowel het gelopen en toekomstige; over verantwoording gesproken. Na afloop heeft Marijke nog bilateraal met verschillende ingewijden gesproken. Ook ik heb die personen nog gesproken en constateerde bij hen vertrouwen in de nu ingeslagen weg.

Bij de controle van de raad speelt de rekeningcommissie een belangrijke rol zoals je weet. Ik ben het met je eens dat die wat strakker neergezet kan worden en raad zou er meer mee moeten doen. Dat is ook gebeurd tijdens de raadsvergadering van dinsdag 30 juni waar verslagen 2008 passeerden.

Op jou site ben ik daarover tot mijn verbazing niets tegengekomen !!
Ook hierover tref je de bijzonderheden op de CDA site onder "nieuws Rheden".

De jongste CDA actie betreft de N 786, CDA motie in de Staten. Over de voorgaande periode zullen we het maar niet te veel hebben, te gek voor woorden.
Maar heeft ook alles te maken met consistentie in de politiek, de verhoudingen wisselen nog wel eens.

Als CDA blijven we echter wel werken aan een goede oplossing traject Dieren-Apeldoorn.

gr., Bert de Boer

Rondje Velp

Ik heb vanmorgen een snel rondje langs Velpse bouwlocaties gemaakt. Even de stand van zaken opnemen. Just for the record.

De bouw van het ELC ligt stil en ik zie daar deze zomer nog geen verandering in komen. Omwonenden vechten de massaliteit van het gebouw aan en ik kan me dat goed voorstellen. De Rozendaalselaan dreigt haar karakter steeds verder te verliezen. De mensen zien hun woonomgeving aangetast en moeten machteloos toezien hoe de straat steeds verder dreigt te worden dichtgebouwd met blokken steen en beton.
Bewoners in de Parkstraat krijgen toch al niet veel licht maar met het verrijzen van het Eerstelijns Gezondheidscentrum wordt de stenen zonsverduistering compleet. En het lijkt me voor de bewoners van de Rozendaalselaan zelf ook geen aangenaam vooruitzicht als straks, na ingebruikname van het gebouw, de parkeerdruk verder toeneemt.

Klik op een van de afbeeldingen om te vergroten
Aan de Kastanjehof wordt druk gebouwd. De locatie ligt wat verscholen achter de bebouwing langs de Kastanjelaan, de Gasthuislaan en de Reinaldstraat en ik kon geen goed overzicht krijgen maar het lijkt daar op te schieten. Er is weinig discussie over dit project en volgens het informatiebord is al 70% van de woningen verkocht. Dus dat gaat wel lukken. Bofkont pa Bumé kan met een gerust hart zijn zeilboot pakken. Ben benieuwd wat zijn volgende avontuur zal worden.

Velperbroek schiet maar niet op. ’n Paar bouwketen suggereren dat er iets gebeurt maar er is nog geen echte activiteit te bespeuren. De winkeliers in het tijdelijke winkelcentrum zullen zich langzamerhand zorgen gaan maken. De noodvoorziening mag tot eind 2010 blijven staan en dan is het passé. Hoe de gemeente dit probleem denkt op te lossen is de grote vraag. Daar zal de hoge hoed aan te pas moeten komen.

Met de bouw van de appartementen voor begeleid wonen op de hoek Waterstraat-Elzenstraat gaat het goed. Het casco is zo goed als klaar en men is volop bezig met de afbouw. Er was niet veel weerstand tegen de bouw. Slechts enkele protesten waren te horen. Kennelijk zijn de Velpenaren in Velp-Zuid relatief tolerant en beseffen zij dat mensen met een beperking integraal onderdeel van de samenleving uitmaken. Een goede zaak. Het gebouw wordt geëxploiteerd door de Regionale Instelling voor Begeleid Wonen. Eind dit jaar arriveren de eerste bewoners.

Elsweide schiet ook behoorlijk op. De gebouwen staan in de steigers en in de loop van volgend jaar kunnen de bewoners er intrekken. Ik ben benieuwd of dat voornamelijk Velpenaren uit Velp-Zuid zijn. Doorstroming van ouderen uit de wijk naar Elsweide zodat zij in hun wijk konden blijven én eengezinswoningen vrij zouden komen waren immers argumenten voor de bouw.