Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 22 augustus 2009

Subsidiezaak K13 stinkt

In de cultuurnota (februari 2009) kende het Rhedense college van B&W de Alliantie en Kunsthuis 13 een belangrijke rol toe. De organisaties vulden elkaar immers aan en in die nota werden zij als een soort twee-eenheid beschouwd. In één adem worden voor de cultuurtweeling dezelfde waardering uitgesproken, dezelfde problemen onderkend en dezelfde maatregelen voorgesteld om beide organisaties te versterken.

Toen in juni bleek dat in Rheden financiële tekorten dreigen kwam cultuur onder bezuinigingsvuur te liggen. Wethouder Elsenaar zag er vanaf de pijn gelijkmatig over het Rhedense cultuurcluster te verdelen. In plaats daarvan werd alleen de subsidie voor K13 de nek omgedraaid. De argumenten waren flinterdun. K13 was elitair en voldeed niet aan de “Rhedense maat”. Ook zou K13 onvoldoende met de Alliantie samenwerken. Kortom, K13 en de Alliantie waren plotseling elkaars tegenpolen en K13 was de bad guy.

Deze gang van zaken bevreemdde mij wel maar ik zocht er verder niks achter. Tot ik bij een onderzoekje naar de declaraties van B&W op de Alliantie stuitte. Toen ik wat dieper ging wroeten werd voor mij heel verklaarbaar waarom K13 de klappen moet opvangen en waarom de Alliantie uit de wind wordt gehouden.

De Alliantie is voortgekomen uit de culturele commissie van de gemeenten. Ook nadat zij “op afstand” was gezet bleef deze club nauwe banden onderhouden met de lokale politiek. Op dit moment speelt de VVD een belangrijke rol. De voorzitter van de Alliantie, Reinier Broeks, is tevens vice-voorzitter van de VVD-afdeling Rheden- Rozendaal en daarmee een partijgenoot van de wethouder van cultuur, VVD-er Hans Elsenaar.

Dat werpt een bijzonder licht op het voornemen van de wethouder om de subsidie voor K13 te schrappen terwijl de Alliantie buiten schot blijft. Het verklaart ook waarom de Alliantie uit de schijnwerpers probeerde te blijven en niet subiet vierkant achter de acties van K13 ging staan. Pas ná aanzwellende kritiek (o.a. op mijn weblog) schreef voorzitter Broeks een brief aan het gemeentebestuur. Daarin sprak hij zijn verontrusting uit over inkrimping van het cultuurbudget en hij pleitte weliswaar voor het behoud van de zalen (de kunstpodia) in de gemeente maar hij kwam niet op voor collega-cultuurorganisatie K13. K13 kreeg zelfs een regelrechte sneer. Broeks schreef “Ook hebben wij u laten weten niet onverdeeld gelukkig te zijn met de manier waarop K13 de afgelopen jaren heeft gemeend te moeten opereren waar het samenwerking betreft.”

Pas toen er bezuinigd moest worden kwam dit oppoppen. Net als de andere schijnargumenten tegen K13. Ik weet niet of Broeks en Elsenaar dit in een VVD-onderonsje hebben bedacht en ik kan ook niet in hun hoofden kijken. Maar zelfs als zij dit niet persoonlijk hebben besproken dan spreekt het voor zich dat deze VVD-kabel de schijn tegen heeft.

Hans Elsenaar en Reinier Broeks horen als ervaren politieke bestuurders te weten dat de geringste schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. Wethouder Elsenaar had die relatie moeten melden en had passende maatregelen moeten treffen om de besluitvorming over deze bezuiniging open, transparant en eerlijk te laten verlopen. Hij kan nu onmogelijk beweren dat die VVD-relatie geen rol heeft gespeeld.

Ik heb niks met K13 of de Alliantie. Maar ik heb wel iets met politieke rechtvaardigheid. En die wordt hier geweld aangedaan.

Dit zaakje stinkt. En K13 is de dupe.

Zie ook de eerdere posting "Houdt Elsenaar de Alliantie uit de wind?"

Een (licht) ingekorte versie van deze tekst verscheen in de Regiobode van 19 augustus 2008.

Klik op de afbeelding om te vergroten.