Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 11 april 2012

Opinie zonder feiten. Een reactie op Machiel Wetselaar

Door: Bob Bouhuijs

Tendentieuze opinievorming. Zo kan het artikel dat Machiel Wetselaar onlangs over het Soerense bouwplan Nimmer Dor op deze weblog publiceerde getypeerd worden. Met enkele impressionistische streken schildert hij een beeld waarin een handvol nimby’s vanuit zelfzuchtige motieven een niet aflatende strijd voert tegen een bouwproject dat niet slechts door het leeuwendeel van de Soerenaren gewenst wordt, maar ook een weldaad voor de dorpsgemeenschap zal zijn. Een nadere beschouwing laat echter zien dat de werkelijkheid er veel genuanceerder uitziet dan Wetselaars schets doet voorkomen.