Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 23 mei 2011

Annexatie

Door: Joop Zijlstra

We gaan in Ellecom op 4 mei naar de kerk. Horen om te horen. De doden. Een mevrouw komt op het gestelde uur naar voren. Zij heet ons welkom ‘namens het bestuur van de Oranjevereniging’. Ik verlaat de kerk. Die vereniging kan maar beter niet het voortouw hebben.


Buiten hoor ik in de geest de zware klok van de Oldehove in Leeuwarden.
Zaterdagavond 14 april 1945. Het dreunen van de klok over de stad duurt een half uur: groot alarm. Daags erna zijn de Canadezen in de stad. We zijn bevrijd. Aan jaren terreur met zijn vele doden komt een einde.
Het is weer veilig. De koningin terug uit Engeland, haar koninklijke familie terug uit Canada vanwaar Bernhard von Lippe toen al de wereld rondreisde tot eigen genoegen.
Dodenherdenking en bevrijdingsdag, voor heel Nederland op 4 en 5 mei.

vrijdag 13 mei 2011

Agnes, gordt je aan!

Een jaartje na de raadsverkiezingen vallen de bestuurders als rijpe appelen uit de boom. Zowel in Arnhem als in Brummen hield een van de wethouders het voor gezien. Ze konden het niet aan en namen de kuierlatten. Althans dat is de officiële lezing. We zullen er wel niet achterkomen wat de echte reden voor hun vertrek was.

In Doesburg scoorde de politiek een voltreffer. D66-wethouder Frans Hofman ging voor de bijl. In rapport “overschrijding krediet revitalisering van de wijk Noordelijk Molenveld” wordt de vloer aangeveegd met zo’n beetje alle bij het project betrokkenen. De opknapbeurt voor de wijk was financieel volledig uit de klauw gelopen: 2,1 miljoen euro tekort. Op een begroting van 2,8 miljoen is dat een overschrijding van 75%. Hofman stond erbij en keek ernaar. Geen grip op de gang van zaken en het was hem even ontschoten de raad tijdig over het dreigende tekort te informeren.

maandag 9 mei 2011

Behoud Zwembad Rheden: Wees erbij op 16 mei!

Actiecomite Behoud Zwembad Rheden roept iedereen die Zwembad Rheden een warm hart toedraagt op om op maandagavond 16 mei naar sportcentrum de Hangmat te komen. Daar zal door de gemeente Rheden een bewonersavond worden gehouden in het kader van de door het College van Burgemeester en Wethouders voorgenomen bezuinigingen. Een daarvan behelst sluiting van Zwembad Rheden, het enige openluchtzwembad in de gemeente Rheden. Actiecomite Behoud Zwembad Rheden is tegen dit voorstel en roept iedereen op om op maandagavond 16 mei naar de bewonersavond te komen. Deze avond begint om 19.30 uur. WEES ERBIJ OP 16 MEI!!

zaterdag 7 mei 2011

Ceremonieel

Door: Joop Zijlstra

In wat nog rest van ons gezin in oorlogstijd gedenken wij de doden.
We glimlachen die avond ook over de SS-ers en Wehrmachtsoldaten die onze vader en oudste broers niet te pakken konden respectievelijk wilden krijgen. Anderen in de omgeving hadden minder geluk en vonden de dood.


We hebben ook de feestelijkheden weer achter de rug. Koninginnedag, andere ‘koninklijke luister’ en het volkse gejuich. We bespreken kritische noten in kranten van hier en daar; we lachen om de grappen van Youp van ’t Hek op het achterblad van een avondkrant, en die van zijn collega’s in andere bladen. Ik zeg mijn broer en zus en echtgenoten dat ik mij inleef in mevrouw Van Amsberg-von Lippe. Wat gaat er door haar heen?

vrijdag 6 mei 2011

Herdenken

Ik heb vaak een grote mond. Hier, in mijn columns en op mijn blog. Zou ik nou ook zo’n held zijn als ik in Afrika of Azië was opgegroeid? Zou ik een van die mensen zijn die, zoals in Libië, Jemen of Syrië, bereid zijn hun leven voor vrijheid en democratie te geven? Zou ik het Chinese regime durven bekritiseren als ik in Tibet of Sjanghai was geboren? Zou ik me juist aanpassen en wegduiken? Of misschien zelfs meeheulen met de onderdrukkers?

woensdag 4 mei 2011

In de nastoot: Commissariaat neemt nieuw besluit over licentie lokale omroep

RTV Veluwezoom heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit om M-FM een nieuwe licentie te geven in beroep gegaan. Met voorlopig succes.

Het Commissariaat voor de Media gaat nu een nieuw besluit nemen. Daarvoor worden alle partijen opnieuw gehoord. Binnen drie maanden moet een nieuw besluit genomen worden.
RTV Veluwezoom heeft in haar bezwaar aangevoerd dat het Commissariaat niet heeft getoetst of M-FM aan de voorwaarden voldoet (bijv. voldoende zendtijd met (lokale) informatie, gebrekkige website ).

4 mei

Executie Weteringplantsoen.
Amsterdam, 12 Maart 1945 - 9.15 - 9.35

Ik heb het niet gezien
Men heeft het mij verteld:
Zij werden tien om tien
Voor ‘t peloton gesteld.

Men schoot ze haastig neer.
Het salvo vuur en lood
keerde tot viermaal weer,
toen waren allen dood.

En ieder, die de plek
vol schrik en pijn ontweek,
werd (slag in borst en nek)
gedwongen, dat hij keek.

en zag hoe man en kind
neerzeeg in bloed en dood;
hij werd op slag hun vrind,
hun broer, hun deelgenoot.

Hij vindt mij aan zijn zij,
Een die niet rust aleer
hij staat voor ‘n an'dre rij
met een gericht geweer.

Een, die met vaste hand
op het commando wacht
en recht pleegt in dit land
en vuurt en vuurt en lacht...

Ik heb het wèl gezien,
Ik heb het gòèd gehoord:
Zij werden tien om tien
in het plantsoen vermoord.

Ik ben niet wraakelust,
maar v o l van bitt're pijn.
Het hart, zo diep ontrust
wil weer genezen zijn.

En daarom zal ik staan,
met een gericht geweer.
En rustig leg ik aan
en rustig schiet ik neer.

Jan H. de Groot


Bron: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/collecties/verzetsliteratuur/verzetsgedichten

dinsdag 3 mei 2011

Op de barricaden

Door: Andriaan Dolk


Na veel burgerlijk tumult over de acht-min variant en ook daarna over het Gat van Dieren (40 miljoen euro tekort op de begroting), is het al tijden windstil rond de Traverse. College en raad van de gemeente Rheden gingen indertijd diep door het stof met een ‘Ja, we hebben fouten gemaakt’. Dat heeft kennelijk zo’n indruk gemaakt dat het huidige college niet in beweging is te krijgen. ‘We wachten op de uitslag van de Milieu Effect Rapportage’. En... ‘wat kunnen we doen? De Provincie is leidend, we moeten afwachten’.


De gemeenteraad heeft nu de budgettair onbegrijpelijke weg gekozen om € 100.000 ter beschikking te stellen om een Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit Traverse Dieren te ontwikkelen.

maandag 2 mei 2011

Speech President Obama over dood Osama Bin Laden

Veel steun voor Zwembad Rheden tijdens ‘Dag van het Zwembad’

Veel steun voor Zwembad Rheden tijdens ‘Dag van het Zwembad’


“Dit zwembad heeft een enorm rijke geschiedenis en is heel belangrijk voor onze samenleving. Het vervult al bijna 50 jaar een belangrijke sociale functie”.


Oud-beheerder Bert Maas, was erbij in 1963 toen Zwembad Rheden werd geopend. Op zondag 1 mei, tijdens de ‘Dag van het Zwembad’ opende Maas het zwembadseizoen 2011.


Als het aan het College van Burgemeester en Wethouders in Rheden ligt voor de laatste keer. Maas en de vele honderden bezoekers, inclusief diverse vertegenwoordigers van de Rhedense politiek, waren het over een ding eens: “Zwembad Rheden moet behouden blijven”.

zondag 1 mei 2011

Lintjesregen

Door: Joop Zijlstra


Die Lintjesregen zet me aan het denken. Wij hier hebben een eerste klas herinnering aan mevrouw Maria Hulsman in De Steeg. Is zij nu met het lidmaatschap van de orde van Oranje Nassau de mindere geworden van meneer Henri de Knijff in Rheden? Die werd toch ridder in de orde van Oranje Nassau.


Mevrouw Çorriet van König - van Overbeek in Velp is nu ridder in de Orde van Oranje Nassau. Is zij hoger geworden dan de heer Joop Haarlemmer?
Bridget mevrouw soms beter dan meneer?

Dodenherdenking - as woensdag 4 mei

Zoals gebruikelijk herdenken we op 4 mei om acht uur ’s avonds in het Villapark hen die voor onze vrede en vrijheid het offer van hun leven brachten.


Voorafgaand aan de plechtigheid in het Villapark is er net als andere jaren een bijeenkomst in de Parkstraatkerk, die om 19.15 uur begint. Daar is iedereen welkom; het is beslist geen besloten bijeenkomst.
Het programma staat dit jaar in het teken van de jeugd en ziet er als volgt uit

Na een welkomstwoord leest Darryl Hartemink, leerling van de Roncallischool, zijn gedicht "Vrijheid" voor. Daarmee won hij de jaarlijkse dichtwedstrijd van Amnesty voor leerlingen van de hoogste groepen van onze basisscholen. Daarna zingt Roos Vervelde "You raise me up". Haar moeder begeleidt haar op de piano.