Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 18 april 2009

Marja Braaksma

Marja Braaksma strijdt al vanaf einde 2007 tegen de bomenkap en de aanleg van de zandverstuiving op het Rozendaalse Veld. Die strijd heeft haar bewust gemaakt van de manier waarop de overheid functioneert. Samen met Frits Gunning, Carel Harmsen en Joop Zijlstra heeft zij Politieke Omslag opgericht, de beweging die een cultuuromslag in de Rhedense politiek wil bewerkstelligen. De burger dient beter gehoord te worden. Onderstaand de links naar de artikelen van Marja Braaksma op Politiek Rheden


Rozendaalse Zand - Bericht aan de achterban (28 september 2009)

Gemeente Rheden nog steeds op propagandatour inzake zandverstuiving (7 januari 2009)

Zelfs een ezel stoot zich geen tweede keer aan dezelfde steen (12 december 2008)

Reactie op “Rozendaalse stuifzandvlakte krijgt langzaam vorm” (8 november 2008)

Rozendaalse Veld - Oktober 2008 (fotoimpressie - 14 oktober 2008)

Discussie “Kap van ruim 30 ha bos op Rozendaalse Zand” (7 oktober 2008)

Rozendaalse Veld naar Natuurmonumenten? (20 maart 2008)

Rozendaalseveld en Radioactiviteit (9 maart 2008)

Ree (27 februari 2008)

Rozendaalseveld – Boskap (27 februari 2008)

Kap van ruim 30 ha bos op het Rozendaalse Zand (26 februari 2008)