Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 29 juli 2011

Bijzaken

Soms heb ik dat. Dan wordt ik geraakt door bijzaken. Door een naam, een grappige uitspraak of plaats van handeling. Zoals onlangs die brand waarbij 170.000 kippen het loodje legden. Zielig voor de kippen maar als het in Barneveld was gebeurd had ik er geen woord aan vuil gemaakt. Dan was het al lang in het diepste ravijn van mijn geheugen verdwenen. Nee, het gebeurde in Gasselterboerveenschemond. Het mannetje van de radio was er eens goed voor gaan zitten en sprak die plaatsnaam met hoorbaar genoegen en zonder enige hapering uit. Beroepstrots hè!

Ik beken het, de naam van het gat trof mij ook. Dan slaat mijn fantasie op hol en móét ik er meer van weten. Ach, waarom googlet u niet even met me mee?

woensdag 27 juli 2011

A348

A348 - Klik op de afbeelding om te vergroten
We hebben het de laatste jaren vooral over de A12 gehad. Over overkapping, fijnstof, geluidshinder, verbreding enz. Vooral de Stichting Duurzame A12 was daarin erg actief.

@casparterhorst vroeg me of er ook een dossier A348 was. Dat is er niet. Althans, niet bij mij. De A348 kwam slechts zijdelings ter sprake. Caspar klaagt over het geluid dat van de A348 tot in de bossen op de flanken van de Posbank te horen is. Op een vraag van mij (via @politiekrheden) of er meer mensen last hebben van de A348 antwoordde @ariedenbakker dat in De Steeg veel mensen last van geludishinder hebben. Daarop reageerde @wimpieper met de mededeling dat in het dorp Rheden de overlast zowel van het spoor als van de A348 komt.

Nu heb ik geen probleem met de A348. Ik vind het alleen jammer dat de weg destijds niet om Dieren heen is doorgetrokken naar Zutphen. Dat zou het dorp Dieren een hoop overlast en trauma’s over Hart van Dieren bespaard hebben.

maandag 25 juli 2011

Beheer bruggen en viaducten ook in Rheden ver onder de maat

Vandaag kwam naar buiten dat het met de veiligheid van bruggen die door gemeenten en provincies worden beheerd slecht is gesteld. Ca. 20% van die bruggen vormt een veiligheidsrisico. Er zijn ongeveer 30.000 bruggen in beheer bij gemeenten en ongeveer 3000 bruggen bij provincies. Daarnaast zijn er ook een groot aantal bruggen bij instanties als ProRail, Rijkswaterstaat, bedrijven en particulieren in beheer. Er wordt geschat dat ca. 8000 bruggen risico’s lopen. Dat blijkt uit een onderzoek van de VROM-Inspectie uit 2009. Dagblad de pers publiceerde daar vandaag een uitgebreid artikel over. De Pers heeft via de WOB de hand weten te leggen op een namenlijst (te downloaden van de site van De Pers) van 65 gemeenten met de daaraan verbonden scores (van 0 tot 8).  In een reactie op dat artikel beaamde de VROM-inspectie dat het met de veiligheid van bruggen nog steeds niet goed gaat.

Klik op de afbeelding om te vergroten
Op die namenlijst komen een aantal Gelderse gemeenten voor waaronder Rheden. Enkele Gelderse gemeenten scoren zelfs een 0 (nul) Maar ook Rheden scoort ver onder de maat : Rheden krijgt een 2,5, een dikke onvoldoende. Slechts op twee van de acht onderzochte punten krijgt de gemeente Rheden een voldoende.

vrijdag 22 juli 2011

Privacy

Nederland is kampioen telefoontappen, camera’s langs de snelweg houden u in de gaten en uw surfgedrag wordt intensief gevolgd. U wordt zelf ook ingeschakeld. Net als de buurman. Bel de kliklijn als u iets verdachts heeft waargenomen. Help de politie met Burgernet. Waag het niet om een sigaretje aan de bar op te steken. Ook niet als de cafébaas en de gasten dat prima vinden. Binnen tien minuten staat een rechercheur van de Voedsel en Waren Autoriteit aan de toog om zowel u als de kroegbaas op de bon te slingeren. Da’s toeval denkt u? Niks daarvan, de kroegspion heeft toegeslagen. En mysterie-shoppers en mysterie-guests checken of bedrijven en instellingen zich aan de regels houden.

maandag 18 juli 2011

Geen overeenstemming over Nimmer Dor

Door: Bob Bouhuijs

Op bijna juichende toon berichtte de Gelderlander vorige week over het bouwplan Nimmer Dor te Laag Soeren. ‘Laag Soeren bundelt de krachten en draagt bij aan een fraai plan’. Zo stond te lezen. De belangenorganisaties die betrokken waren geweest bij het ontwikkelen van het conceptplan zouden zich achter het ontwerpresultaat hebben geschaard: ‘Het plan dat nu op tafel ligt krijgt de instemming van de belangenclubs.’ Een nadere beschouwing toont een geheel andere realiteit.

Drie belangengroepen, Het IVN, NimmerdorNee en Soerens Belang, zijn de laatste maanden inderdaad betrokken geweest bij de ruimtelijke ontwikkeling van het bouwplan Nimmer Dor. Dit gebeurde binnen het raamwerk van De Nota van Uitgangspunten Nimmer Dor die begin dit jaar door de Rhedense gemeenteraad is aangenomen. Op deze blog heb ik me destijds in enkele artikelen uiterst kritisch uitgelaten (TKo: zie bijdragen Bob Bouhuijs) over deze nota en de instemming van de Rhedense gemeenteraad. Deze kritiek is niet verstomd. Het bestuur van de Stichting NimmerdorNee, waar ik voorzitter van ben, blijft fundamentele bezwaren hebben tegen deze nota. Voor mij persoonlijk geldt dat evenzeer. Ook het IVN blijft kritisch. Aangezien ik geen functie vervul binnen laatstgenoemde organisatie, beperk ik me hier tot de kritiek van NimmerdorNee.

vrijdag 15 juli 2011

Intermezzo

De afgelopen jaren werden enkele verzorgings- en verpleeghuizen in de omgeving herbouwd. Casa Intermezzo aan de Broekstraat in Velp bood sinds 2005 tijdelijk onderdak aan de bewoners van die instellingen. De bewoners van de Ulenpas, de seniorenflats aan de overkant van de straat, zagen zich door de komst van de Casa ernstig beknot in hun woongenot. Hun verzet mocht echter niet baten. Innoforte, de eigenaar van de Casa, kreeg een vergunning om de Casa tot november 2010 te laten staan. Door problemen bij de nieuwbouw van Regina Pacis, de laatste huurder, gunde de gemeente Rheden de Casa zelfs respijt tot 2011.

donderdag 14 juli 2011

Sigaartje?

Casa Intermezzo aan de Broekstraat in Velp biedt sinds 2005 tijdelijk onderdak aan bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen uit de omgeving tijdens de (her)bouw van hun instellingen. De Casa werd destijds met gejuich door de bewoners van de Ulenpas, de seniorenflats aan de overkant van de straat, ontvangen. Zij vonden dit een fantastische versterking van hun woongenot. De gemeente Rheden honoreerde hun enthousiasme prompt. De Casa mocht blijven staan tot eind 2010. Als slagroom op de taart gedoogde de gemeente de Casa tot 2011. Wethouder König denkt er nu sterk over om de Casa nog een aantal jaren te laten staan. “Het levensgeluk van de bewoners van de Ulenpas staat op het spel. Dat kunnen we die oudjes toch niet aandoen.” is zijn korte commentaar.

woensdag 13 juli 2011

WOB (2)

Door: Joop Zijlstra

Aan de Hoge Autoriteit
van de gemeente Rheden.

Mijnheer,

Zes weken geleden ontving ik de bevestiging van mijn brief met een verzoek op grond van de WOB inzake gemeente Rheden en de stichting Twickel, uw kenmerk I11.08559 dd 30 mei 2011.

Als ik niets zou hebben gehoord binnen zes weken, zo luidt de tekst, zou ik mij met het telefoonteam in verbinding kunnen stellen. De zes weken zijn voorbij. Ik richt mij, bij deze, niet tot het telefoonteam, maar liever tot de hoge autoriteit van de gemeente.

Ik verwacht van hem bericht.

maandag 11 juli 2011

Koopzondagen

Door: Joop Zijlstra

Geachte dames en heren,
leden van de Raad van de gemeente Rheden.

In Streekjournaal van vorige week stond de column ‘Zondag’ van de heer Th. Kooijmans. De tekst staat ook op de website ‘politiekrheden .nl’ .

Op die tekst heb ik als volgt gereageerd.
‘Uitleg gevraagd.
Welk gemeenteraadslid zou mij kunnen uitleggen waarom in de gemeente Rheden koopzondagen nodig zijn? Welk raadslid wil mij zijn of haar redelijke argumenten kenbaar maken?
Mijn adres staat onder Ellecom in het telefoonboek.
(Als ik mij niet vergis hebben normale winkeliers liever de mogelijkheid om uit te rusten en/of er lekker met de fiets op uit te trekken.
Is het in dat geval niet beter het genomen besluit te hernemen?)

In afwachting van uw berichten. J. Zijlstra.

PS. De grootgrutters die de heer Kooijmans noemt staan volgens mij niet zelf in hun winkel.’

zondag 10 juli 2011

Democratische controle?

Een essentieel aspect van democratie is controle. Als die controle wordt bemoeilijkt dan valt een van de pijlers onder dat systeem weg. Dat lijkt nu in Rheden het geval.

Tot rond 2006 werden de raadsvergaderingen van Rheden woord voor woord in het raadsverslag opgenomen. Uit kostenoverwegingen werd dit afgeschaft. Daarvoor in de plaats kwamen de gesproken notulen die in een audio-verslag werden gepubliceerd. Daarnaast werden er beknopt geschreven notulen opgemaakt.

vrijdag 8 juli 2011

Zondag

Niet dat ik principieel tegen uitbreiding van de zondagsopenstelling ben maar de Rhedense raad heeft wel een vreemde manoeuvre gemaakt en vooral goed geluisterd naar de grootgrutters. De lokale winkeliers, vooral de VVD- en D66-stemmers onder hen, hebben het gemeentebestuur gekregen wat ze verdienen. Voortaan kunnen ze ook op zondag aan de bak. Het hoeft niet persé maar als ze niet weggedrukt willen worden door de grote winkelketens zullen ze wel moeten. Of de kleine jongens moeten één front vormen en op zondag allemaal de deur op slot houden. Dan sterft dit initiatief een vroege dood.

Ons, brave huisvaders, is ook een kunstje geflikt. Onze laatste verdedigingslinie “De winkels zijn dicht” is doorbroken. Voortaan moeten wij ook op zondag rekening houden met vragen als “De koffie is op. Haal jij ’t even? “ Geen houden meer aan. Het is gedaan met de rust.

dinsdag 5 juli 2011

Plan ‘Traverse Dieren’

Door: Joop Zijlstra (namens het Comité)

22 juni: informatie in het provinciehuis over plan ‘Traverse Dieren’ voor leden van Provinciale Staten en voor raadsleden van de gemeente Rheden.

Er worden voor plan ‘Traverse Dieren’ vier alternatieven genoemd. Ze zullen medio 2011 aan de MER-commissie worden voorgelegd. (MER: Milieueffectrapportage. De MER-commissie adviseert aan GS.)
Het subalternatief waarin de N348 gehandhaafd wordt en dat volgens onze gegevens ook naar de MER-commissie gaat, komt niet aan de orde.
Gegevens zijn ook te bekijken op www.gelderland.nl/traversedieren

Hoe hebben Statenleden en raadsleden de middag ervaren? Voor Het Comité was er niets opmerkelijks met uitzondering van twee zaken.

maandag 4 juli 2011

Tijdelijk Ander Mailadres

’t Zit me tegen. Vandaag crashte m’n desktop. Daarop ontvang ik de mail via m’n Telfort-account. Mail aan m’n telfort-adres kan ik de komende tijd niet inzien en niet beantwoorden. Ik wil de aansluiting herstellen maar ben m’n password kwijt. Duurt nog wel even voor ik dat heb opgelost.
Stuur aub uw mail daarom voorlopig naar theo.kooijmans (at) gmail.com

De " (at)  " in het mailadres heb ik geplaatst nav een opmerking van een van de lezers. Zgn. mailbots struinen het web af op zoek naar mailadressen waarna je overspoeld wordt door spam. In uw mail dient u " (at) " te vervangen door " @  ", het "apestaartje". (met dank aan Pieter voor zijn opmerking)

zondag 3 juli 2011

Opnieuw commotie in zaak M-FM vs RTV Veluwezoom (6)

Ik heb eindelijk kans gezien de volledige bandopname van de hoorzitting van het Commissariaat voor de Media op 16 juni te beluisteren. De opname is overigens van belabberde kwaliteit. Ik moest bepaalde stukken meerdere keren afspelen om duidelijkheid te krijgen. Daar mogen ze bij de CvdM voortaan wel eens wat meer aandacht aan schenken. De opname geeft overigens geen compleet nieuwe inzichten.

Heleen Denie blijft hardnekkig ontkennen dat ze namens de gemeente Rheden cq de gemeenteraad heeft gesproken. Dat zal dan best haar bedoeling zijn geweest maar de bandopname laat wel erg veel ruimte voor een andere interpretatie. Die indruk heeft ze tijdens de hoorzitting niet tegengesproken. Heleen wordt in diverse reacties op deze weblog bijgevallen maar uit niet een van die reacties blijkt dat degene die reageert de moeite heeft genomen om de band af te luisteren.

zaterdag 2 juli 2011

Hulp aan Griekenland noodzaak

Door: Tom Couwenhoven

Ronald Plasterk over Griekenland: hulp aan Griekenland noodzaak

“Als Nederland blijft betalen aan Griekenland moeten wij tot ons 67ste doorwerken. Wanneer de PvdA hiervoor is stemmen wij er niet meer op”. Zo staan, volgens één van de aanwezigen in het congrescentrum in Nijmegen, veel potentiële PvdA stemmers tegenover het probleem van Griekenland. Ronald Plasterk was op 26 juni 2011 de inleider van een stevige discussie over het probleem Griekenland, georganiseerd door het Gewest Gelderland van de Partij van de Arbeid. De vraag is: hoe maak je het de tegenstanders duidelijk dat ze zelf de dupe zijn als we Griekenland nu failliet laten gaan. Want feitelijk is Griekenland failliet; ook als je de rente en schulden wegdenkt., -dan hou je de primaire begroting over-, geeft het land meer uit dan het binnen krijgt. De lonen zijn te hoog, Grieken betalen te weinig belasting en de productiviteit is te laag. Door die lage productiviteit kunnen Griekse producten niet concurreren met die uit Noord-West Europa. Dat heeft daar jarenlang van geprofiteerd, met een grote export naar Griekenland.

vrijdag 1 juli 2011

Prutsen

Potverdikke, daar heb ik mezelf te pakken. Ik was wat aan het experimenteren met de indeling en opmaak van deze blog. Nu ben ik de oude opmaak kwijt en die kan ik niet meer volledig terughalen. Google heeft de sjablonen, de opmaak en een aantal functies van Blogger aangepast en daarbij de oude sjablonen verwijderd.

Vertrouwen

Ik ben een beetje landerig. Ik heb geen zin om opnieuw uit te weiden over nieuwe Europese dwaasheden. Dat komt later wel weer. Van het Rhedense bezuinigingsfront ook weinig nieuws. De bezuinigingen volgen de stand van de barometer. Het zomert op dit moment. Rheden hoeft nog maar 1 miljoen euro te bezuinigen. Dat is nog ’s wat anders dan de eerdere ramingen. Die varieerden van 4 tot 6 miljoen. Er gloort hoop voor de bibliotheek, de WMO en het zwembad. Maar dat kan zo weer veranderen. Prinsjesdag moet duidelijkheid brengen. Verder is er niks zinnigs over te zeggen.

De bomenoorlog brengt nog enige fleur aan het bestaan. De strijd van de 27 belangenorganisaties tegen het afschaffen van de kapvergunning laat ’n paar dingen zien. En dan heb ik het niet over die vergunning alleen. Die wordt vrijwel nooit geweigerd. Dat is een papieren tijger, overbodige regelgeving die alleen maar geld kost en niemand iets oplevert. Persoonlijk ben ik dan ook voor het afschaffen van die vergunning. Maar ja, dan moet je wel vertrouwen in de gemeente hebben. En daar ontbreekt het niet alleen bij mij aan. Het verzet is bang dat de gemeente de kapvergunning vooral afschaft om zichzelf een vrijbrief voor kaalslag te geven.

Anders gezegd: de organisaties vertrouwen de lokale overheid voor geen cent. En als het over vertrouwen gaat dan zijn we al gauw voorbij het afschaffen van de kapvergunning alleen. Dan gaat het veel dieper. Daar zouden het college en de raad zich nog het meeste zorgen over moeten maken.

Nog ’n punt. Verzet verbroedert. Niemand is tegen bomen. Een prachtig onderwerp waarover je het met de buren, met de wijkbewoners, met alle organisaties samen veilig eens kunt zijn. Waarover je gloeiend van verontwaardiging je stem kunt verheffen. Een ideale mogelijkheid om de buitenwereld te laten zien dat je kunt samenwerken. En dat is precies de andere boodschap van de belangenorganisaties. Eendracht maakt macht.

Eens kijken hoe het college en de gemeenteraad dit varkentje gaan wassen. Welke kronkel ze daarvoor bedenken. De verkiezingen zijn nog ver weg maar je kunt maar beter iedereen te vriend houden nietwaar?