Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 28 november 2007

Draaikonterij

De gemeenteraad heeft de geheimhouding van de businesscases 2005 en 2007 bekrachtigd. Alleen Gemeentebelangen en de SP waren vóór openbaarmaking.

De PvdA is naar eigen zeggen voor transparantie en openbaarheid. Vervolgens zegt deze partij dat niemand iets heeft aan openbaarmaking. Het zou immers niet leiden tot meer vertrouwen bij de burger. Snapt u het? Draaikonterij ten top.
En door even te bepalen dat het niet goed voor de burger is laat deze club zich weer eens kennen als een regentenpartij pur sang.

De VVD maakt het ook bont. Eerst was ze nog vóór openbaarmaking maar nu was ze tégen. Ze gaf in de vergadering zelfs al aan tegen openbaarmaking te zijn nog vóórdat ze de argumentatie van de wethouder had gehoord.

Sinds GroenLinks in het college zit is Hart van Dieren geen issue meer voor deze partij. Uit “pragmatisme“ is deze partij ook voor handhaving van de geheimhouding. Het pluche is te belangrijk voor ze.

De wethouders (let op het meervoud) hadden in de stuurgroep aangekaart dat zij toch wel voelden voor openbaarmaking. Maar de andere twee partijen, ProRail en de provincie, waren tegen.

Wethouder Kock (die de afwezige Wilschut verving) verdedigde dit vervolgens met verve in de raadsvergadering.

Vooral ProRail zou bezwaar maken. Die heeft de berekeningen voor de infrabundel gemaakt. Openbaarmaking van de businesscases zou volgens ProRail informatie aan aannemers geven over de instrumenten waarmee zij de cijfers opbouwt. En dat is geen “policy” van dit bedrijf.

De cijfers die ónder de businesscase liggen krijgen zelfs de gemeente en de provincie niet te zien. Omdat ProRail haar rekenmethodiek niet wil prijsgeven.

De gemeente en de provincie weten dus niet eens waar ProRail haar cijfers op baseert. Hoe denken zij deze berekeningen dan te controleren? Bij de businesscase 2005 is het al flink fout gegaan dus waarom zouden nieuwe berekeningen nu wel goed zijn? Gekker moet het toch echt niet worden.

Een ander argument van Kock betrof de gebiedsontwikkeling. De cijfers daarover zouden zo concreet zijn dat openbaarmaking schade zou toebrengen aan het project.
Maar... gebiedsontwikkeling is de verantwoordelijkheid van de gemeente!!!!! Dus eerst zeggen dat je vóór openbaarmaking bent en vervolgens dit tegenargument inbrengen is met elkaar in tegenspraak.

Niet zo consistent Joop!!! Met andere woorden: Er klopt geen hol van!!.

Volgens mij was Kock (tegenstander van Hart van Dieren toen hij nog in de raad zet) niet zo rouwig om de beslissing van de stuurgroep en ik denk dat Kock en Wilschut niet erg sterk hebben aangedrongen op openbaarmaking.

Piet Wubs van Gemeentebelangen en Henk Molenaar van de SP probeerden het nog. Deze businesscases komen nooit tot uitvoering. Er legio burgers willen inzicht. En juist openbaarmaking komt transparantie ten goede.

Maar het mocht niet baten. De andere partijen lieten hun eigen “transparantie” prevaleren.

Draaikonterij en volksverlakkerij!

PS: De brieven van het Comité van de heer Zijlstra, van de bewoners van de Noorder Parallelweg en van mij over verschillende aspecten van Hart van Dieren kwamen niet aan bod. De indruk dat de burger niets heeft in te brengen wordt hiermee nog eens versterkt.