Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 14 mei 2009

Tot gauw

Beste lezers. De komende weken ga ik iets anders doen. De blog wordt in die periode niet bijgewerkt. Daarna ben ik weer online. Stuur intussen uw bijdragen in. Ze komen aan bod als ik de draad weer oppak.

woensdag 13 mei 2009

"In geouwehoer kan je niet wonen" (7)

De afgelopen weken heb ik nogal wat aandacht aan de Rhedense Woonvisie 2009-2013 geschonken. Daaruit blijkt dat er nogal wat op die “visie” valt af te dingen.

Van een echte visie is geen sprake. Bovendien wordt de bevolking én de gemeenteraad weer eens om de tuin geleid.

De “linkse” PvdA-wethouder Kuiper maakt duidelijk dat hij geen boodschap heeft aan het minder bedeelde deel van de Rhedense bevolking. Wachttijden en betaalbaarheid zijn geen argumenten meer om in te zetten op sociale woningbouw en goedkope woningen.

Nee, het toverwoord is nu kwaliteit. Vooral om te rechtvaardigen dat er voornamelijk woningen in de duurdere en duurste prijsklassen gebouwd kunnen worden. Dat proces was overigens al langer aan de gang met de plannen voor Riviersteen en Nimmer Dor. Daarvoor had wat mij betreft deze woonvisie niet hoeven te verschijnen. Het accent op de bouw van dure woningen was al staande praktijk Of je zou het een winstpunt moeten noemen dat het met deze woonvisie nu ook officieel beleid is geworden.

Het aandeel dure woningen is de laatste jaren sterk toegenomen. In onderstaande grafiek is dat nog eens mooi te zien. Blijkbaar moet dat verder gestimuleerd worden.

Klik op de afbeelding om te vergroten.


De kunst van het zichzelf tegenspreken heeft dit college aardig onder de knie. Eerst zegt ze dat de nieuwbouwplannen die in uitvoering of voorbereiding zijn zo’n 1500 woningen betreffen terwijl ze een paar zinnen verderop uitgaat van 60 tot 80 woningen per jaar tot aan 2014. En uit een van de bijlagen blijkt dat er op dit moment in concreto 732 woningen “in aanbouw of uitvoering” zijn. Dat zijn tot 2014 alleen al 145 woningen per jaar!

De gemeente gaat verder uit van een min of meer stabiele omvang van de woningbehoefte. Dat wil ze onderbouwen met de stelling dat het aantal huishoudens de komende tien jaar stabiel blijft. Daarvoor verwijst ze naar (overigens onvindbare) informatie van de provincie Gelderland.

Uit ALLE prognoses van de onderzoeksinstituten blijkt dat de gemeente op de verkeerde weg zit. Het CBS geeft aan dat in Rheden zowel de bevolking als het aantal huishoudens in de komende decennia fors zal krimpen. En die prognoses zijn zeer betrouwbaar. Als we kijken naar de werkelijk bevolkingsontwikkeling zelfs nog iets te optimistisch!

De huishoudensprognose van Primos komt weliswaar overeen komt met die van de gemeente maar in het gemeentehuis ziet men andere informatie uit hetzelfde onderzoek over het hoofd. Dit onderzoek voorspelt namelijk al een huizenoverschot in 2010! Volgend jaar dus!

Als alle plannen nu eens voor een werkelijk fors deel ingevuld zouden worden met sociale woningbouw en betaalbare woningen zou ik er nog vrede mee kunnen hebben. Maar helaas, dit college legt het hoofd in de schoot en kiest opnieuw de makkelijkste weg.

Maar ja, wat wil je? Riviersteen en Nimmer Dor moeten gerechtvaardigd worden.

Er is behoefte aan huurwoningen en goedkope koopwoningen. In plaats daarvan laat het college huurders in de kou staan en gaat ze voor (te) dure woningen. Bovendien gaat er gebouwd worden voor leegstand.

Dit is het voorlopig laatste deel van de serie. Het wachten is nu op de gemeenteraad.
Eerdere afleveringen:
"In geouwehoer kan je niet wonen" (1)
"In geouwehoer kan je niet wonen" (2)
"In geouwehoer kan je niet wonen" (3)
"In geouwehoer kan je niet wonen" (4)
"In geouwehoer kan je niet wonen" (5)
"In geouwehoer kan je niet wonen" (6)

dinsdag 12 mei 2009

Reuzezwaai van de PvdA op komst?

Door: Adriaan Dolk

Als u de moeite wilt nemen, surf dan eens naar de website van de lokale PvdA en lees een artikel met de titel “Op z’n egeltjes” van raadslid mevr. Heleen Denie. U leest dan de citaten uit haar stukje die hieronder volgen in het verband zoals zij heeft bedoeld. Maar ook uit hun context gelicht geven zij de lezer een openhartig inzicht in de gedachten van een PvdA volksvertegenwoordiger over de gang van zaken in haar eigen partij. Daar gaat-ie

“Na de peperdure interventie van Hans Dijkstal, werd zijn peperdure advies gevolgd: de PvdA ging nu samen met alle andere politieke partijen in de raad. En, ja, dan moet je wat. Als je het met iedereen gedaan hebt, moet je heel omzichtig opereren. We doen het nu dan ook op z’n egeltjes: soms stekelig, maar altijd héél voorzichtig.”

Het enthousiasme van de PvdA om met (bijna) alle andere politieke partijen een coalitie te vormen straalt er niet echt van af. Maar toch gedaan. Waarom? Om Hans Dijkstal met zijn peperdure advies niet af te vallen? Nee daarom niet, maar wel om de inwoners van Dieren het project Hart van Dieren (HvD) door de keel te duwen, verblind door de toegezegde 53 miljoen euro en onverschillig dat de bevolking buitengewoon gefrustreerd was over de acht-min variant. De uitspraak: “terwille van de smeer likt de kat de kandeleer” is hier wel erg op z’n plaats.

Inmiddels liep dat gekoesterde project met een flinke knal op de klippen, waren meerdere PvdA wethouders er tot hun nek in betrokken en is er een tiental miljoen euro belastinggeld door het putje gespoeld. Ook is mij niet bekend dat de PvdA een vinger heeft uitgestoken naar de inwoners van Dieren die tengevolge van dit project hun huis hebben verkocht. Terwijl deze partij toch graag zichzelf op de schouder slaat vanwege haar “sociale gezicht”. Zij zal toch werkelijk een konijn uit de hoed moeten toveren om nog enig inwoner in Dieren volgend jaar zo ver te krijgen om op de PvdA te stemmen.

Maar mevr. Denie vervolgt: ”Soms leidt dat ertoe dat de 5 partijen dusdanig ingewikkelde compromissen sluiten dat ik de volgende dag in de Gelderlander hoop terug te zien wat ik/we gisteren besloten hebben. Het kost me vaak moeite mezelf als PvdA’er te herkennen. […..] In deze dagen heb ik grote moeite om in de huidige Kamerfractie vijf mensen bij elkaar te verzinnen die echt inspirerend en bevlogen zijn. Deze geest waart eigenlijk beetje door de hele PvdA: ook lokaal. We slagen er maar niet in de jonge generatie te inspireren en andere doelgroepen aan te trekken. We missen de vonk die mensen op ons spoor kan zetten.”

Die ene vonk kan ik mevr. Denie ook niet aanreiken, maar mogelijk heeft de SP een vonkje over. En als zij zelf al in de krant moet kijken in de hoop dat ze kan lezen wat ze besloten heeft, hoe denkt u dat wij kiezers het kunnen volgen?

Zonder bevlogenheid, niet geinsprireerd, maar wel uiterst ingewikkeld is de besluitvorming van de PvdA in de gemeenteraad van Rheden. Mevr. Denie ziet duidelijk dat dit beeld geen goede uitgangspositie biedt om de verkiezingstijd in te gaan. Vandaar dat zij verzucht: “Maar we moeten wel verder. En wat zullen de volgende gemeenteraadsverkiezingen brengen?”

Ja, Heleen, kop op meid, houd de moed er in, je weet maar nooit. Jezelf kwetsbaar opstellen zal je niet altijd in dank worden afgenomen in het politieke metier. Maar je bent tenminste eerlijk en je legt de vinger precies op de zere plekken waar die verdomde kiezers zo genadeloos rekening mee houden bij het uitbrengen van hun stem.

“Een veranderingsproces begint met bewustzijn.” zeg je tenslotte nog. Een opmerking waarover jouw partijbestuur (al of niet geinsprireerd en/of bevlogen) na zou moeten denken. En het is een mogelijke vingerwijzing voor de “Kremlin watchers” dat een reuzezwaai in de coulissen van de lokale PvdA wordt voorbereid. Althans, dat lijkt mij de vurige hoop van mevr. Denie.

Adriaan Dolk, Dieren

maandag 11 mei 2009

“Stel een daad! Wordt vrouw in Rhedens raad”

Gisteren plaatste ik het artikeltje Geitenwollensokkenpolitiek over de campagne “Vrouwen in de raad”. Een van de reacties kwam van Marleen Noorland, bestuurslid van de lokale PvdA-afdeling.

Een mooi onderwerp. Daarom breng ik het nog eens onder de aandacht. Misschien willen meer lezers reageren.

Ik herhaal die reacties hier even. Daarna volgt mijn antwoord. Ik heb het raadsvoorstel ook toegevoegd.


--------------------
Anoniem zei...
Beste Theo Kooijmans,
Dank voor de steun aan onze actie! Voorlopig heeft niemand mijn hobby nog betaald...net als u ben ik bestuurslid en is mijn inzet op vrijwillige basis. Wij zoeken scholen op, omdat daar moeders komen (even ingaand op uw (!?))en juist deze moeders zouden we graag willen betrekken bij de gemeentelijke politiek. Bewustwording van het feit dat gemeentelijk politiek heel dicht bij de eigen woonomgeving is.

De kwaliteitsdiscussie draai ik graag om: u stelt steeds de kwaliteit van de huidige gemeenteraad aan de orde...als ik het goed begrijp denkt u daarbij partijoverstijgend. U stelt dus de kwaliteit van de huidige, voor 70 % uit mannen bestaande, gemeenteraad aan de orde. Het heeft niets met mannen of vrouwen te maken, als we het hebben over kwaliteit! Ik geloof dat we het daarover eens zijn.

En ja, ik zit in het bestuur van PvdA! Ik merk dat jullie platform redelijk anti PvdA propaganda weergeeft en ik ben benieuwd waarom. Als ik me de woorden van Joop Zijlstra goed herinner, gaat het jullie om rechtvaardigheid en eerlijkheid: een recht door zee politiek....volgens mij is dat partij overstijgend?

De Arnhemse zusters volg ik niet zo: onze gemeente heeft immers zoveel verschillen met de gemeente Arnhem, dat vergelijk niet mogelijk is.
Nogmaals dank voor uw steun betuiging, hoewel ik nooit in enig glazen plafond heb geloofd: ik ga zelf altijd voor kwaliteit....en daaar heb ik veel voor over,

Groeten van Marleen Noorland

10 mei 2009 16:54
--------
Bob Bouhuijs zei...
In mijn beleving kent deze weblog juist een open karakter en is er geen sprake van een anti-PvdA-platform. Ook andere partijen, zoals GroenLinks en de VVD, worden veelvuldig bekritiseerd door Theo Kooijmans zelf, maar ook in artikelen en discussiebijdragen van anderen. Dit punt van kritiek lijkt me dan ook onterecht.

10 mei 2009 17:22
---------

Onderstaand mijn antwoord:

Beste Marleen Noorland,

1) Ik richt mijn pijlen op de PvdA omdat de PvdA de drijvende kracht achter dit initiatief is. Dat baseer ik op dit berichtje in de Gelderlander. De andere partijen hebben zich later aangesloten.

2) Ik heb het in mijn stukje nergens over kwaliteit of een kwaliteitsverschil tussen vrouwelijke of mannelijke raadsleden.

3) Het artikeltje bevat een aantal suggesties waarmee volgens mij best iets gedaan kan worden. In ieder geval voor de verkiezingen van volgend jaar

4) Het allerbelangrijkste: Waarom moet het geld uit de gemeentelijke schatkist komen?

De PvdA-fractie bestaat uit twee vrouwen en vijf mannen. Op de kandidatenlijst van 2006 prijkten volgens mij zo’n vijf à zes vrouwen. Als het de mannelijke PvdA-raadsleden echt, maar dan ook heel echt ernst is dan zijn er vast wel enkele heren bereid om plaats te maken voor vrouwen. En als het de PvdA echt, heel echt ernst is, dan zie ik op de kandidatenlijst voor volgend jaar bovenaan de lijst dan ook meer vrouwen zodat de volgende PvdA-fractie uit minimaal evenveel vrouwen als mannen bestaat. Goed voorbeeld doet goed volgen nietwaar?

Maar blijkbaar vindt de PvdA dit niet echt belangrijk. Anders was dat ook in 20002 en in 2006 wel geregeld. En als het zo belangrijk is waarom zou je zo’n actie dan niet bekostigen uit de partijkas? En als je het gezamenlijk met andere partijen doet is het een schijntje. De SP doet niet mee maar als alle overige raadsleden ’n kleine honderd euro bijdragen dan ben je d’r ook. En dan komt het niet uit de portemonnee van de burger.

De essentie van mijn betoog is: waarom moet de belastingbetaler opdraaien voor iets wat binnen de eigen partij niet lukt! Is de PvdA misschien niet aansprekend genoeg voor vrouwen? Want het kan wel! Kijk maar naar GroenLinks en de SP. Bij GroenLinks stonden twee vrouwen bovenaan de kandidatenlijst. En de SP heeft het ook prima geregeld. Daar zitten nu 2 vrouwen en 1 man in de raad.

Ik vind het prima als er meer vrouwen in de raad komen. Maar volgens mij is het de betrokken partijen niet echt ernst. Want anders zaten er op dit moment al meer vrouwen in de raad.

Ja, bestuurswerk is vaak vrijwillig. Heel nuttig en heel nodig. Maar je bent wel bestuurslid van een POLITIEKE PARTIJ. En die zoekt mij een beetje te snel de weg naar de schatkist.

Je leest waarschijnlijk niet zo vaak mijn weblog. In lijn met de opmerkingen van Bob Bouhuijs: ook de voorstellen, gedragingen en opvattingen van andere partijen worden regelmatig onder het vergrootglas gelegd. Ik hou niet bij of iedere partij even vaak aan de beurt komt. Wellicht dat door de dominante positie van de PvdA in het college en de raad jullie iets vaker kop van jut zijn. Troost je. De VVD en VVD-filiaal Gemeentebelangen komen ongetwijfeld nog uitgebreid aan bod.

Je zegt ook iets opmerkelijks. Dat Arnhem (op dit punt?) niet te vergelijken is met Rheden. Waarom niet? Daar ben ik heel erg benieuwd naar.

Even voor de goede orde. Ik ben NIET een van de initiatiefnemers van Politieke Omslag. Ik sympathiseer wel met ze. Openheid, oprechtheid, rechtvaardigheid, recht door zee (zonder zuidwester) zijn allemaal noties die ik onderschrijf. Jij toch ook!?

Bij een aantal raadsleden én bij dit college heb ik daar ernstige twijfels over. Heel veel schone schijn. Gelukkig zijn er ook enkele raadsleden die ik die eigenschappen wel toedicht. Ongeacht of ik het met hun opvattingen eens ben of niet. Als ik het lijstje in mijn hoofd even naga dan zijn daaronder evenveel vrouwen als mannen. Een van die vrouwen is ondertekenaar van het raadsvoorstel. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik daarom met het voorstel moet instemmen.

En je hebt een punt. Als ik aan scholen denk dan associeer ik dat met schoolkinderen en niet direct met moeders van schoolkinderen. Dat zag ik in het raadsvoorstel over het hoofd.

Om het goed te maken ’n mooie slagzin.

“Stel een daad! Wordt vrouw in Rhedens raad”
Overigens : de publiciteit op deze weblog is gratis! Helpt allicht weer een beetje.

Strijdbare, democratisch politiek geëngageerde mensen zijn nodig!
Zowel vrouwen als mannen.

Veel succes!

Meer vrouwen in de raad: Prima!

Maar NIET op kosten van de belastingbetaler.

Vriendelijke groet van Theo Kooijmans

--------
Onderstaand het raadsvoorstel.

Klik op de afbeeldingen om te vergroten.zondag 10 mei 2009

Geitenwollensokkenpolitiek!

De PvdA voert campagne om meer vrouwen in de gemeenteraad te krijgen. Onder het mom van een “partijoverstijgende” campagne heeft ze de meeste andere partijen over weten te halen daar aan mee te doen. Alleen de SP doet niet mee.

Voor 2000 euro wordt een website gebouwd, worden flyers uitgedeeld op scholen (!?), een campagnedag georganiseerd en publiciteit gezocht in de media.

De kosten voor de campagne komen niet uit de respectieve partijkassen maar uit het raadsbudget. Vreemd! De partijen hebben er klaarblijkelijk zelf niet zoveel voor over en pikken liever een graantje uit de gemeenteruif.

Jaja, het wordt weer tijd om wat aan de verkiezingen te denken. Volgend jaar maart is het ook voor de Rhedense gemeenteraad weer zover. En het komt ook mooi uit voor de Europese verkiezingen op 4 juni a.s.

Als ik het goed begrijp dan prijken er volgend jaar op de verkiezingslijsten evenveel namen van vrouwen als van mannen. Een nobel streven.

Om er helemaal zeker van te zijn dat er meer vrouwen in de raad komen krijgen die vrouwen van hun respectieve partijen vanzelfsprekend een streepje voor. Iedere partij een vrouwelijke lijsttrekker. En vanaf de plaatsen 2 om en om een vrouwelijke (ook op 2 natuurlijk een vrouwelijke kandidaat) en een mannelijke kandidaat. De heren zullen dat van harte toejuichen. Want die doen natuurlijk graag een stapje terug. Dat is toch wel het minste wat je van die partijen mag verwachten, toch?

Kost volgens mij niks. En daarvoor hoeft het raadsbudget dat wordt gefinancierd met belastinggeld niet te worden aangesproken. Of is dat raadsbudget soms te ruim, krijgt de Rhedense raad het geld niet op?

En als ze zichzelf helemaal serieus nemen dan kunnen de heren politici al eerder zorgen voor meer vrouwen in de raad. Dan stellen zij alvast nú hun zetel beschikbaar en laten vrouwelijke kandidaten uit 2006 hun plaats innemen. Dan is het grotendeels al vóór de raadsverkiezingen van 2010 geregeld. Kost geen cent!

Van mij mogen er best meer dames in de raad komen hoor. Maar praat eens even in op jullie mannelijke partijgenoten? Als die er zoveel voor over hebben dan kan het best op kosten van de partij. Maak er een verkiezingsitem van! Spreek de (vrouwelijke) kiezers aan zodat die massaal op een vrouwelijke kandidaat stemmen. Wat is daar het bezwaar tegen?

Overigens typisch geitenwollensokkenpolitiek uit de oude doos van de PvdA. Op kosten van de burger die er per saldo niks mee opschiet. Zorg zelf binnen jullie partij voor de door jullie gewenste man-vrouw ratio. Waar is de persoonlijke strijdbaarheid van de dames? Grijp alvast maar eens in bij de Arnhemse buren. Daar is de strijd om het lijsttrekkerschap voor volgend jaar al losgebrand. En daar nemen tot nu toe alleen nog maar mannen aan deel! Vrouwelijke PvdA-ers hoor ik echter niet! Erg vreemd. Protesteer daartegen! Schrijf vlammende protesten en spoor de Arnhemse zusters aan zich in de strijd te mengen.

Blijf strijden dames! Breek door dat glazen plafond heen. Mijn morele steun heb je!
Maar doe daarvoor de juiste dingen. Treed zelf ook in de strijdperk! Stel jezelf kandidaat voor het lijsttrekkerschap van je partij in Rheden.Laat zien dat je 'n leider bent en niet over je laat lopen door de partijbokken! Dan geef je pas het goede voorbeeld!

En laat de belastingbetaler niet voor je hobby opdraaien, wil je?

zaterdag 9 mei 2009

Groene Groeten uit Velp-Zuid

Ger van Hattem en Riet Rutten stonden weer paraat. Zij deelden plantjes uit aan de boom- en geveltuinverzorgers in Velp- Zuid. De perkjes staan er dus allemaal weer groen en fleurig bij.

Een dame kwam zich beklagen dat zij wel een bon voor gratis plantjes had ontvangen maar dat zij in de Ulenpas woont en niet beschikt over 'n tuintje. Zijn volgend jaar ook de balkonnetjes van de flats in Velp-Zuid welkom?
Ger gaat het aan de gemeente voorleggen.

Vrouw in gemeenteraad Rheden

Door: Pieter Nijdam

Reactie van dhr Nijdam uit De Steeg op het artikel 'Vrouw in Raad'' wordt campagne in de Gelderlander van 2 mei 2009.

In De Gelderlander van zaterdag 2 mei 2009 doet u in het katern Veluwezoom Oost een oproep aan uw lezers om te schrijven wat zij vinden van het opmerkelijke pact van de Rhedense politieke partijen partijen GB, PvdA en VVD om actie te gaan voeren voor meer vrouwen in de gemeenteraad.

Als enig doel voeren de drie partijen aan dat er meer evenwicht moet worden aangebracht in de samenstelling van de raad. Er wordt nog vermeld dat er 8 dames in de raad zitten en 19 heren en geconcludeerd kan daarom worden, dat de onevenwichtigheid uitsluitend wordt veroorzaakt door de getalssterkte van de dames en heren. Andere argumenten ontbreken. Niet wordt vermeld of dames in het verleden er blijk van hebben gegeven dat zij kwalitatief beter functioneerden dan heren.

Als men meer dames in de raad wenst, dan neem ik aan, dat dat men verwacht dat de kwaliteit van de raadsleden toeneemt. Als het omgekeerde namelijk het geval zou zijn, dan zou je het voorgenomen doel toch niet moeten nastreven.

Ik ben van mening dat men bij het zoeken naar raadsleden allereerst zou moeten zoeken naar kwalitatief goede raadsleden. Daaruit zou je de besten moeten kiezen en daarna zie je vanzelf hoe de vrouw/man-verhouding er uitziet. Daarvoor heb je een selectiecommissie nodig die bestaat uit kwalitatief goede personen die de selectie kunnen uitvoeren. Ook bij het samenstellen van die selectiecommissie moet dus niet de nadruk worden gelegd op de vrouw/man-verhouding, maar op de kwaliteit van de commissieleden.

Wanneer ten laste van de Rhedense burgers tweeduizend euro moet worden uitgegeven aan een schijndoel, dat niet op goede en duidelijke motieven is gegrondvest, dan zou de gemeenteraad dat geld vooral niet ter beschikking moeten stellen.

Pieter Nijdam te De Steeg, 2 mei 2009

vrijdag 8 mei 2009

"In geouwehoer kan je niet wonen" (6)

In het kader van de Woonvisie 2009-2013 kijken we ook nog even naar de cijfers die het CBS over de bevolkingsopbouw van de gemeente Rheden geeft. De prognoses zijn bijgewerkt tot 8 juli 2008. Redelijk vers dus. En dat zijn toch de cijfers die ik het meest betrouwbaar acht.

De CBS-prognoses komen overeen met de gegevens van het Planbureau voor de Leefomgeving. Ze wijken echter nogal af van de informatie van Primos®. En het lijkt me niet toevallig dat de gemeente juist die Primos® gebruikt om de woonvisie te onderbouwen. De Primos® is namelijk het gunstigst als je zoveel mogelijk wilt bouwen. Ten minste…als je je op het aantal huishoudens wilt baseren.

Volgens het CBS krimpt de bevolking van de gemeente Rheden in de periode 2008 – 2025 van 43.953 inwoners in 2008 via 40.918 inwoners in 2020 naar 39.825 in 2025. Let wel! Dat is de prognose.

Op de CBS-sitezijn ook de WERKELIJKE aantallen te vinden. Die worden per maand bijgehouden. Deze cijfers zijn voorlopig (vanaf 1 januari 2008) omdat ze omdat ze nog licht bijgesteld kunnen worden. Daaruit blijkt dat de prognoses van het CBS (en daarmee ook van het Planbureau voor de Leefomgeving) een grote mate van betrouwbaarheid bezitten. Ze zijn zelfs nog iets te optimistisch want de WERKELIJKE aantallen liggen nog ONDER die prognoses.

Onderstaand de prognose van het aantal inwoners van Rheden. De rode balken geven het werkelijke aantal inwoners per 1 januari 2008 en 2009 weer.
Klik op de afbeelding om te vergroten.

Onderstaand het verloop van het inwonertal vanaf 1 januari 2008 tot 1 maart 2009. Het sterretje achter de maand geeft aan dat het om voorlopige cijfers gaat maar het definitieve aantal zal niet of slechts licht verschillen met het werkelijke aantal.
Klik op de afbeelding om te vergroten.

Tussen 1 januari 2009 en 1 maart 2009 (een tijdsbestek van twee maanden) is het aantal inwoners alweer met 61 mensen afgenomen. Dat aantal ligt nu dus al onder de prognose van het jaar 2010 Het gaat snel!

Het aantal huishoudens zal volgens het CBS de dalende inwonerstrend volgen. Vanaf 2014 gaat het snel. In 11 jaar daalt het aantal huishoudens met 1000 eenheden. En er is geen enkele reden om te twijfelen aan deze cijfers.
Klik op de afbeelding om te vergroten.

Stof tot nadenken lijkt me. Genoeg om de Woonvisie 2009-2013 nog eens goed tegen het licht te houden!


Klik op onderstaande link voor de volgende aflevering:
"In geouwehoer kan je niet wonen" (7)

Eerdere afleveringen:
"In geouwehoer kan je niet wonen" (1)
"In geouwehoer kan je niet wonen" (2)
"In geouwehoer kan je niet wonen" (3)
"In geouwehoer kan je niet wonen" (4)
"In geouwehoer kan je niet wonen" (5)

donderdag 7 mei 2009

"In geouwehoer kan je niet wonen" (5)

Verder met de Woonvisie en de demografische ontwikkelingen in Rheden.

Het bedrijf ABF maakt in opdracht van VROM ook jaarlijks prognoses: de Primos® prognose (PRognose-, Informatie-, en MOnitoring Systeem. )

Deze Primos® prognose wordt veel door overheden gebruikt. Deze prognose wordt jaarlijks bijgewerkt. Op het web is de Primos® 2007 de meest recente die ik kon vinden. Er is al een recentere versie, de Primos® 2008, maar die is niet vrij beschikbaar. Ik moet het dus even doen met de versie van vorig jaar.

Volgens de Rhedense woonvisie 2009-2013 daalt het aantal inwoners in de periode 2007 – 2020 met ongeveer 3000 inwoners. Het aantal huishoudens daalt minimaal: van 20.036 in 2007 naar 20.030 in 2020. Onderstaande garfiek komt uit de Woonvisie 2009-2013

Klik op de afbeelding om te vergroten


Volgens Primos® daalt het aantal inwoners in de periode 2006-2020 van 44.189 in 2007 naar 40.964 in 2020 en het aantal huishoudens van 20.136 in 2006 naar 20.030 in 2020.
Klik op de afbeelding om te vergroten


De bevolkings- en huishoudensprognose van Primos® komt dus vrijwel overeen met de getallen die de gemeente Rheden in de Woonvisie 2009-2013 opgeeft.

Maar… wil dat zeggen dat alle huishoudens een woning nodig hebben?

Primos® geeft niet alleen bevolkings- en huishoudensprognoses maar geeft ook voorspellingen van de woningbehoefte. Daar is ze juist voor bedoeld. En dat zijn best interessante cijfers.

Zo kent Primos® de begrip “woningbehovende eenheden”. Dat is het totale aantal huishoudens waarvoor woningen nodig zijn. Er is ook een categorie “huishoudens vrijwillig in een niet-woning”. Dat zijn er nog behoorlijk wat hoor en dat aantal neemt in de komende jaren verder toe. Er is dus een grote groep huishoudens die helemaal geen behoefte aan een woning heeft. Die informatie is niet terug te vinden in de Woonvisie.

Klik op de afbeelding om te vergroten

Daarnaast geeft ze (een voorspelling van) de “woningvoorraad”, de “gewenste woningvoorraad” en het “woningtekort[-] of overschot”. Het verschil tussen de “gewenste woningvoorraad” en het aantal “woningbehoevende eenheden” is de “gewenste leegstand”. Kennelijk moet er een zekere reserve zijn voor de verschillende groepen woningbehoevenden

Klik op de afbeelding om te vergroten

Uit die gegevens blijkt dus dat er al in 2010-2011 een woning-overschot ontstaat. Het aantal woningen stijgt dan namelijk uit boven de gewenste woningvoorraad. In de jaren tot 2020 loopt dit overschot verder op tot ongeveer 600 woningen. Woningen waar dus helemaal geen vraag naar zal zijn.

Ik zou graag inzage willen hebben in de Primos® 2008. Helaas is die niet vrij beschikbaar. Ik moest het dus doen met de versie van vorig jaar. Uit reacties van andere gemeenten op de Primos® 2008 krijg ik echter de indruk dat er veel teleurgestelde gemeentebesturen zijn. Bijna alle gemeenten willen bouwen, bouwen, bouwen maar in sommige gevallen geven de prognoses daar onvoldoende onderbouwing voor. Het zou me niet verbazen als dat ook voor Rheden geldt en dat de Primos® 2007 ten opzichte van de Primos® 2008 zelfs nog aan de optimistische kant zit.

Als de gemeente Rheden het open en eerlijk wil spelen dan geeft ze die Primos® 2008 cijfers voor de gemeente nu vrij, ruimschoots vóór de behandeling van de Woonvisie door de gemeenteraad. Dan kunnen de raadsleden kennisnemen van álle relevante informatie, kunnen ze hun eigen oordeel vormen en écht onderbouwde beslissingen nemen en hoeven ze niet alleen af te gaan op de blauwe ogen van het college.

Dit is de vijfde aflevering in de serie "In geouwehoer kan je niet wonen"

Klik op onderstaande link voor de volgende aflevering:
"In geouwehoer kan je niet wonen" (6)
"In geouwehoer kan je niet wonen" (7)

Eerdere afleveringen:
"In geouwehoer kan je niet wonen" (1)
"In geouwehoer kan je niet wonen" (2)
"In geouwehoer kan je niet wonen" (3)
"In geouwehoer kan je niet wonen" (4)

woensdag 6 mei 2009

Onze Geliefde Burgermoeder

Door: Adriaan Dolk

De uitbater van Theothorne, Maurice Vloed, wordt op 16 april op het gemeentehuis ontboden en hem wordt medegedeeld dat hij tijdens de kermis, die op 24 april begint, om 00.30 uur dient te sluiten. Theothorne heeft een reguliere vergunning om in de weekenden open te blijven tot 02.00 uur. Overige horecagelegenheden in Dieren mogen tijdens de kermis na 00.30 uur open blijven.

“In en bij het zalencentrum werd vorig jaar tijdens de kermis gevochten en er werden aanhoudingen verricht.” aldus onze geliefde burgermoeder volgens een bericht in de Gelderlander.

Vloed ontkent ten stelligste dat er vorig jaar binnen Theothorne één klap is gevallen, laat staan dat er aanhoudingen zijn verricht. Verderop, buiten Theothorne is er een knokpartij geweest en zijn een paar raddraaiers door de politie meegenomen, aldus Vloed.

In de raadsvergadering van 21 april vraagt het CDA waarom de betreffende ondernemer op het allerlaatste moment met deze maatregel wordt geconfronteerd. De voorzitter van het College antwoordt dat reeds vorig jaar Vloed er van in kennis is gesteld.

Grote verbazing bij Maurice Vloed. Het zou gaan om een bespreking in het voorjaar 2008, waarbij twee politiefunctionarissen aanwezig waren en een vertegenwoordiger van de gemeente. Daar zou zijn afgesproken dat Theothorne om 00.30 uur sluit tijdens de kermisdagen in 2009. Vloed heeft totaal geen herinnering aan dit gesprek; loopt zijn agenda van vorig jaar bladzijde voor bladzijde na en vindt geen enkele aanwijzing dat hij op enig moment een bespreking in die periode heeft bijgewoond. Vloed vraagt de gemeente en de politie hem te vertellen wanneer deze bespreking is geweest. Tot op heden heeft hij daar nog geen antwoord op mogen ontvangen.

Alleen Onze Geliefde Burgermoeder laat weten dat zij er spijt van heeft dat zij de afspraak niet schriftelijk heeft laten vastleggen.

Als zij dan perse wil suggereren dat er sprake is van een onbetrouwbare gesprekspartner raad ik Onze Geliefde Burgermoeder aan haar oog eens te richten op de contacten van haar eigen organisatie met de rijwielhandel Van Riesewijk in Dieren. Deze zweer in de gemeente die op 15 september 2008 openbarstte ettert in toenemende mate en mist node de veronderstelde daadkracht van de voorzitter van het College.

Een andere vraag van het CDA in de raadsvergadering van 21 april jl betrof de ongeregeldheden na afloop van de kermis in 2008 en of die te herleiden zijn tot de activiteiten die Theothorne had georganiseerd.

Het antwoord van Onze Geliefde Burgermoeder komt er op neer dat Theothorne mede oorzaak is omdat de Dierenaren zich al bezatten in de feesttent op het kermisterrein en dat ze zich daarna in Theothorne verder laten vollopen. Wat aardig nou toch, zo’n opmerking;.die kan zo in het voorwoord van het eerstkomende burgerjaarverslag.

Sinds mensenheugenis wordt er in Nederland op dorpskermissen flink geknokt. Anton Coolen vertelde al met smaak over de bekkensnijders op de kermis in Oud Gastel. Het is een van die kleurige kantjes van onze Nederlandse identiteit. Gun onze Dierenaren hun kermis. Eerst onderling een flink partijtje laten matten en dan in de houdgreep door een paar potige dienders. Na afloop is iedereen innig tevreden en kunnen ze er weer een jaar tegen.

Maar onder valse voorwendselen selectief een horecabedrijf sluiten en dan in de Gelderlander laten zetten dat de kermis “relatief rustig is verlopen”? Bah, wat een nare smaak zou deze burgermoeder in de mond moeten hebben. Hoe kijkt zo’n vrouw naar zichzelf in de spiegel?

Adriaan Dolk, Dieren

dinsdag 5 mei 2009

5 mei

Op 4 mei 1945, aan het einde van de Europese oorlog, accepteerde Montgomery op de Lüneburger Heide de capitulatie van alle Duitse strijdkrachten in het westen. Drie dagen later capituleerde het volledige Duitse leger en dit maakte een einde aan de Tweede Wereldoorlog in Europa. (bron: Wikipedia)

Onderstaand de tekst van het document waarin de overgave van de Duitse leger in West-Europa wordt bekrachtigd. Kort en bondig. Op zaterdag 5 mei 1945 om 8:00 uur Britse tijd zal het Duitse leger de wapens neerleggen en zich onvoorwaardelijk overgeven.

Instrument of Surrender
Of
All German armed forces in HOLLAND, in
northwest GERMANY including all islands,
and in DENMARK
.
1. The German Command agrees to the surrender of all German armed forces in HOLLAND, in northwest GERMANY including the FRISIAN ISLANDS and HELIGOLAND and all other islands, in SCHLESWIG-HOLSTEIN, and in DENMARK, to the C.-in-C. 21 Army Group. This to include all naval ships in these areas. These forces to lay down their arms and to surrender unconditionally.

2. All hostilities on land, on sea, or in the air by German forces in the above areas to cease at 0800 hrs. British Double Summer Time on Saturday 5 May 1945.

3. The German command to carry out at once, and without argument or comment, all further orders that will be issued by the Allied Powers on any subject.

4. Disobedience of orders, or failure to comply with them, will be regarded as a breach of these surrender terms and will be dealt with by the Allied Powers in accordance with the accepted laws and usages of war.

5. This instrument of surrender is independent of, without prejudice to, and will be superseded by any general instrument of surrender imposed by or on behalf of the Allied Powers and applicable to Germany and the German armed forces as a whole.

6. This instrument of surrender is written in English and in German. The English version is the authentic text.

7. The decision of the Allied Powers will be final if any doubt or dispute arises as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

B. L. MONTGOMERY
Field-Marshal

VON FRIEDEBURG
KINSEL
G. WAGNER
POEECK
FRIEDEL

4 May 1945
1830 hrs


Nederlandse vertaling

Document van Overgave
van
Alle Duitse gewapende strijdkrachten in Holland, in
noordwest Duitsland, alle eilanden inbegrepen,
en in Denemarken

1. Het Duitse Bevel gaat akkoord met de overgave van alle Duitse gewapende strijdkrachten in Holland, in noordwest Duitsland, met inbegrip van de Friese eilanden en Helgoland en alle andere eilanden, in Schleswig-Holstein, en in Denemarken. Daarbij zijn alle schepen van de marine inbegrepen. Deze strijdkrachten dienen hun wapens neer te leggen en zich onvoorwaardelijk over te geven.

2. Alle vijandelijkheden ter land, ter zee of in de lucht van Duitse strijdkrachten in de bovengenoemde gebieden houden op om 0800 uur, British Double Summer Time, op zaterdag 5 mei 1945.

3. Het Duitse Opperbevel dient onmiddellijk, zonder tegenspraak, alle verdere bevelen uit te voeren die worden uitgevaardigd door de Geallieerde Overheden op elk gebied.

4. Het niet opvolgen van deze bevelen of verzuim van overeenkomstig handelen ermee, zal beschouwd worden als verstoring van deze voorwaarden van overgave en afgehandeld worden door de Geallieerde Overheden in overeenstemming met de geaccepteerde krijgswetten en gebruiken.

5. Dit document van overgave is onafhankelijk, niet ten nadele, en zal in de plaats komen van elk algemeen document van overgave opgelegd door of namens de Geallieerde Overheden en is van toepassing op Duitsland en de Duitse gewapende strijdkrachten als geheel.

6. Dit document van overgave is in het Engels en het Duits geschreven. De Engelse versie is de authentieke tekst.

7. De beslissing van de Geallieerde Overheden zal beslissend zijn bij twijfel of een geschil over de betekenis of de interpretatie van de voorwaarden van de overgave.

B. L. MONTGOMERY
Field-Marshal

VON FRIEDEBURG
KINSEL
G. WAGNER
POEECK
FRIEDEL

4 mei 1945
1830 uur


(bron overgavedocument: Go2War2.nl)
.

maandag 4 mei 2009

4 mei

De dichter Ed. Hoornik overleefde het concentratiekamp Dachau. In zijn naoorlogse gedichten leven de verschrikkingen die hij meemaakte voort.

In zijn gedicht "Tot de Doden" klinken zijn onmacht over de verbinding tussen de werkelijkheid toen en nu en het vervagen van de herinnering aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog door. Daarmee het belang van 4 mei nog eens extra onderstrepend.

Tot de doden

Wij kunnen u niet meer bereiken,
wij komen een zintuig te kort,
wij leggen ons neer bij de feiten
dat gij minder en minder wordt.

De enkele keren dat ge
In dromen ons nog verschijnt,
Wordt ge ijler en ijler
tot ge voor altijd verdwijnt.

Straten houden uw namen
voor heden en morgen in stand,
maar onze kinderen brengen
ze niet meer met u in verband.

Het land ligt nog net als het toen lag
Van polder tot polder te kijk;
De mensen die er in wonen
Blijven zichzelve gelijk.

Maar eenmaal per jaar is de stilte
Tot den hemel toe van u vervuld
En belijden wij zonder woorden
Onze dankbaarheid, onze schuld.

Ed. Hoornik (1910-1970)

zondag 3 mei 2009

Tafel van 10 - Verslag 15 april 2009

Bijgaand het verslag van de vergadering van de Tafel van Tien van 15 april 2009.

Er staat niet zo heel veel in. Er is natuurlijk veel meer besproken en er zijn veel interessanter onderwerpen aan de orde geweest dan in de notulen staan.
Denk maar aan de commotie over de Molenweg-tunnel waar de Belangenvereniging Dieren zich gepasseerd voelde. Staat niets over in de notulen.

Ronald Haverkamp van de VVD beweert dat daarover afspraken stonden in de notulen van 18 juni 2008 en dat blijkbaar iedereeen dat had vergeten. Waar zijn die notulen dan? Die waren volgens de Dierense GBO nog niet vastgesteld!

Staat daar trouwens ook in vermeld hoe eensgezind de Tv10 is en hoe unaniem alle leden over variant 3 waren?
Want dat is zo'n beetje het enige waar wethouder Kuiper zich met betrekking tot de Tafel van Tien druk over maakt. Hij blijft niet voor niets hameren op het belang van het "uitstralen van eenheid" door de gemeente en de Tv10.
==============================
Verslag Bijeenkomst Tafel van Tien (TvT), 15 april 2009
De Wagerij in Dieren

Afwezig: dhr. Oorthuys, mw. Nooteboom, dhr. Klaver

Aanwezig:
- de heren Schoemaker, Van Daalen, Weijer, Sidree, Lentink, Fischer, Harmsen, Ottevanger, Paul, Heuzinkveld, Reinders, Sevenster, Feitsma, Mevrouw Geerlings
- Raadsleden: mw. Schaap, de heren Witteveen, Haverkamp, Wubs, Kiljan, De Boer en Groenewoud.
- Wethouders Kuiper en Elsenaar, gemeentesecretaris Roolvink
- mw. @@@@@@@@@@ (communicatie) en mw. @@@@@@@@ (verslag)


1. Opening en programma TvT-bijeenkomst
Het programma dat wordt uitgereikt bevat gesprekspunten die de wethouders Kuiper en Elsenaar tijdens de avond toelichten. Ook onderwerpen van de deelnemers zijn welkom. Naar aanleiding van het vorige verslag wordt opgemerkt dat de zin: ‘De verkeersdruk op de Spankerenseweg neemt niet toe’ ontbreekt. Deze zin wordt toegevoegd aan het verslag van 18 juni 2008.

Op de vraag of de ‘Traverse Dieren’ in het dorp onderwerp van gesprek is, wordt de indruk weergegeven dat met name belangenverenigingen en deelnemers aan de Tafel van Tien, bezig zijn met de voortgang van het project, maar dat bewoners in Dieren over het geheel genomen zich minder bezig houden met het onderwerp.

2. 53 miljoen teruggehaald, hoe verder
Wethouder Kuiper verzekert dat het bedrag van 53 miljoen euro beschikbaar is. Model 3A is het richtinggevende model in het vervolgtraject. Gedeputeerde Staten en Gemeente Rheden zijn op dit moment bezig met het voorbereiden van een bestuursakkoord. Dit akkoord wordt voorbereid door een onafhankelijk persoon. Het streven is om voor de zomervakantie een versie van het akkoord te hebben, die rijp is voor besluitvorming. De formele besluitvorming door GS/PS en B&W/Raad kan plaatsvinden na de zomervakantie.
In dit bestuursakkoord komen o.a. aan de orde: (gescheiden) bestuurlijke verantwoordelijkheden, budget, communicatie, overhead-kosten, tijdschema, verkeersparagraaf, plan van aanpak en terugkoppelingsmomenten. Op de vraag of de leden van de Tafel van Tien hier nog enige invloed op kunnen uitoefenen is het antwoord dat het een openbaar stuk betreft. De Tafel van Tien kan de definitieve versie zien en daarbij op- en aanmerkingen maken, zodat de Raad die in haar uiteindelijke beslissing kan meenemen

3. Eén plan, twee onderdelen/formele posities
Wethouder Elsenaar licht de rol van de twee partijen, provincie en gemeente Rheden, in het plan ‘Traverse Dieren’ toe. De provincie is verantwoordelijk voor de weg, de gemeente voor de gebiedsontwikkeling binnen het plangebied. In een beschikking (VROM en provincie) is bepaald dat het geld voor het gezamenlijke plan door de provincie wordt beheerd. Sinds de beëindiging van het gezamenlijke project ‘Hart van Dieren’ van de gemeente Rheden en de provincie zijn de onderlinge verhoudingen veranderd. Thans worden de verantwoordelijkheden duidelijk gescheiden. Dit was ook één van de adviezen in het Lysiasrapport. Gemeentesecretaris Roolvink geeft hierover in het kort een toelichting.

4. ‘Model 3 richtinggevend
Model 3A is het richtmodel met als voorwaarde dat dit binnen het budget past. Dit is het uitgangspunt van de provincie, dat centraal staat in de gesprekken over de rijksbeschikking.

5. Afspraken over Snijpunten
Over de punten waar de belangen van provincie en gemeente samenkomen, (zoals het stationsgebied en de kruisingen met de Burg. De Bruinstraat, Harderwijkerweg, Wilhelminaweg, Molenweg, Burg. Willemsestraat) zal overleg plaatsvinden die tot afspraken moeten leiden. Juist op die punten moet helderheid bestaan, zowel technisch/inhoudelijk als financieel. Dit zijn ook de kernpunten in het model 3.

6. Rol communicatie en Tafel van Tien
Het is belangrijk dat de gemeente en de Tafel van Tien eenheid blijven uitstralen en daarbij aan het plan 3A vasthouden. Contact tussen Statenleden en de leden van de Tafel van Tien is van belang voor de Tafel van Tien. Daardoor kan de Tafel van Tien ook binnen de provincie verantwoordelijkheid zonodig invloed uitoefenen.
Belangengroep Burg. De Bruinstraat vraagt zich af of ze zich buiten de Tafel van Tien om met een voor deze belangengroep specifieke aangelegenheid tot de provincie kan wenden. Formeel kan dat, maar men staat sterker wanneer de Tafel van Tien als geheel zich ook achter dit, door allen erkende deelbelang, schaart.
Bij de leden van de Tafel bestaat de behoefte om steeds als eenheid op te treden. Dit geldt ook voor de problematiek Burg. De Bruinstraat.

De vergadering wordt gesloten en er is gelegenheid om met elkaar na te praten.

Afspraken
- Rond juli 2009 zal een volgende bijeenkomst van de gemeente en de Tafel van Tien-leden plaatsvinden i.v.m. het bestuursakkoord.
- Er wordt naar gestreefd dat de gemeente en de Tafel van Tien circa vier maal per jaar bijeenkomen, voorzover dit zinvol is. Afspraak is wel dat er dan wat te melden moet zijn.
- Suggestie: wat op de bijeenkomsten wordt besproken in de Rhedenaar plaatsen. Ook wordt voorgesteld informatie over de voortgang in de Redenaar op te nemen. Daardoor blijven de bewoners op de hoogte. De gemeente draagt daar zorg voor.
- Voorafgaand aan elke bijeenkomst worden de TvT-leden geïnformeerd over de inhoud van de bijeenkomst

zaterdag 2 mei 2009

Kamervragen SP over Attent/Regina Pacis/Casa Intermezzo én Insula Deï

SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten heeft op 27 maart vragen gesteld over problemen bij verpleeg en verzorgingshuizen. Daarin komen onder andere Attent met de financieringsproblemen rond de nieuwbouw van Regina Pacis en de komende sluiting van Casa Intermezzo aan de orde. Daarnaast vraagt ze naar de situatie bij Insula Deï dat vorig jaar ook al de nodige problemen kende.

Op 29 april kreeg zij antwoord van staatssecretaris Bussemaker . Daaruit blijkt dat het ministerie van Volksgezondheid niet van plan is actie te ondernemen. Ja, zij is op de hoogte van de problemen bij Attent. En ja, zij vindt het niet aanvaardbaar als in 2010 de bewoners van de Casa Intermezzo op straat zouden komen te staan. Maar ze houdt zich verder op de vlakte. Een alternatief voor Casa Intermezzo is er eigenlijk niet maar de regio Arnhem moet er maar uit zien te komen en het huisvestingsprobleem is nu nog niet acuut want er is nog ongeveer twee jaar tijd. De Casa hoeft immers pas in 2010 ontruimd te worden.

Het geduw en getrek over de sluitingsdatum van de Casa is dus volop aan de gang. Volgens mij houdt de staatssecretaris zich hier van de domme. Casa Intermezzo dient in mei 2010 ontruimd te zijn. Dat levert dus geen twéé jaar respijt op maar slechts één jaar.

Zij is ook niet van plan om de Casa te laten inspecteren door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Er zijn volgens haar geen redenen voor. Is dat soms een voorwaarde? Waarom worden instellingen niet op een willekeurig moment geïnspecteerd? Moeten er eerst klachten bij de IGZ binnenkomen? Dan span je het paard wel heel nadrukkelijk achter de wagen. En dan ben je in veel gevallen dus ook al te laat!

Insula Deï had zich vorig jaar ook op de zorg-aandachts-kaart geplaatst. De problemen waren volgens de staatsecretaris vooral een gevolg van de ingebruikname van de nieuwbouw en de inkwartiering van 40 cliënten en een deel van de organisatie van Regina Pacis. De cultuurverschillen tussen de beide organisaties werden aanvankelijk onderschat. (waar hebben we dat eerder gezien?) Kinderziektes dus! Insula Deï mag zich in het tweede kwartaal van 2009 (nu dus) overigens wél verheugen op een inspectie door de IGZ.

De vragen gingen verder over zorgorganisatie Zorgboog in Brabant. Ogenschijnlijk niet relevant voor onze regio maar de Brabantse problemen lijken er wel heel erg veel op. Ook daar verhalen over financiële problemen, een angstcultuur en problemen met de kwaliteit van de zorg. Maar de staatssecretaris steekt liever de kop in het zand en verschuilt zich achter een brief van Zorgboog waarin alles ontkend wordt.

Het blijft gisten in zorgland. Af en toe spatten er wat belletjes aan het oppervlak uiteen. Het wachten is op de grote uitbarsting van de zorgvulkaan. En dat die komt is zeker. Daar hoef je beslist geen helderziende voor te zijn.

Het is een goede zaak dat de SP deze zaken onder de aandacht van de minister brengt. Dan kan die nooit zeggen dat ie er niet van wist.

En..ik kan het niet laten. Dit bericht is toch weer een primeurtje voor Politiek Rheden!

Maar het verbaast me zeer dat de lokale SP nog geen melding van actie van Renske Leijten heeft gemaakt.

Nou hebben ze iets dat betrekking heeft op de gemeente en waar ze zich mee kunnen onderscheiden maar dan lees je er weer niks over!

Wanneer worden jullie wakker SP-ers Liesbeth, Henk en Lyan? Of hebben we hier een gevalletje waarbij de rechterhand niet weet wat de linkerhand doet? Weet de Rhedense SP ook al niet, net als destijds de Rhedense afdeling van GroenLinks bij het geval Riviersteen/Nimmer Dor, wat de Tweede Kamer-fractie uitspookt?


Ook al bemoeien ze zich daar met je eigen politieke achtertuin!

Onderstaand de vragen van Renske Leijten en de antwoorden van de staatssecretaris Jet Bussemaker.
===============================================================================
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Leijten over problemen bij verpleeg- en verzorgingshuizen

Kamerstuk, 29 april 2009

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DLZ-K-U-2923309

29 april 2009

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over problemen bij verpleeg- en verzorgingshuizen.

Hoogachtend,

de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

mw. dr. J. Bussemaker

Vraag 1
Wat is uw reactie op het bericht "Verpleeghuis Regina Pacis moet wijken"? 1)

Antwoord 1
Ik heb kennis genomen van het bericht in "de Gelderlander" van donderdag 20 maart jl., waarin wordt gemeld dat het bestuur van verpleeghuis Regina Pacis, dat haar bewoners heeft ondergebracht in tijdelijke huisvesting "Casa Intermezzo", geen toestemming heeft om ook na eind 2010 gebruik te blijven maken van deze voorziening. De bewoners kunnen niet terugkeren naar de oude huisvesting omdat die inmiddels gesloopt is. De situatie is dus onomkeerbaar. Het bestuur heeft mij bij brief van 10 februari 2009 van deze problematiek op de hoogte gesteld.

Vraag 2
Erkent u dat het onacceptabel is wanneer in 2010 180 bewoners op straat komen te staan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord 2
Ja, ik vind het niet aanvaardbaar als in 2010 de bewoners van de tijdelijke huisvesting op straat zouden komen te staan. Immers, mensen die over een indicatie beschikken voor zorg inclusief verblijf dienen deze vorm van zorg ook te kunnen ontvangen. Indien er geen oplossing wordt gevonden met betrekking voor de beoogde nieuwbouw voor Regina Pacis, dienen daarom in de regio Arnhem maatregelen te worden genomen om te allen tijde te voorkomen dat de bewoners niet de passende zorg inclusief verblijf kan worden geboden.

Vraag 3
Is er voldoende opvang in de regio voor deze mensen bij andere zorginstellingen? Zijn er wachtlijsten in de regio? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord 3
Er is op dit moment niet voldoende opvang voor de bewoners van Casa Intermezzo bij andere zorginstellingen in de regio. Vraag en aanbod zijn momenteel goed op elkaar afgestemd. Er is dus weinig leegstand en er zijn weinig wachtlijsten voor verpleeghuisplaatsen. Casa Intermezzo kan nog ongeveer 2 jaar worden gebruikt. Er is dus nog geen acuut probleem. Wel moet op korte termijn worden onderzocht, indien de nieuwbouw van Regina Pacis niet snel kan starten, welke andere oplossingen kunnen worden geboden. Het is aan het zorgkantoor hier op korte termijn actie op te ondernemen. Ik zal hierover met het zorgkantoor op korte termijn in overleg treden.

Vraag 4
Hoe groot zijn de financiële problemen van Attent, waardoor de nieuwbouw stokt? Bent u bereid te onderzoeken of dit ook de zorg raakt?

Antwoord 4
Voor zover mij bekend spitst de financiële problematiek zich toe op het gegeven dat de oudbouw nog voor een aanzienlijk bedrag in de boeken staat waardoor, zoals de instelling mij heeft gemeld, het verstrekken van financiering voor de nieuwbouw bij de banken op problemen stuit.

Vraag 5
Is de Inspectie bekend met Casa Intermezzo van Innoforte? Zo ja, wat is uw oordeel over de locatie? Zo nee, bent u bereid daar te inspecteren?

Antwoord 5
De Inspectie is bekend met de tijdelijke huisvesting Casa Intermezzo. Het betreft een tijdelijke voorziening waar verschillende zorginstellingen uit de regio Arnhem die verbouwen of nieuwbouw plegen gebruik van maken. De tijdelijke voorziening is onder verantwoordelijkheid van de Stichting Innoforte gerealiseerd voor een periode van vijf jaar. Het toenmalige College Bouw Zorginstellingen heeft dit geëntameerd.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet op dit moment geen inhoudelijke reden om bij locatie Casa Intermezzo van Regina Pacis een inspectiebezoek af te leggen, maar de inspectie verricht in het tweede kwartaal van dit jaar wel een onderzoek naar de kwaliteit van zorg in Insula Deï (zie vraag 7).

Vraag 6
Wat is uw oordeel over de situatie in de instelling Insula Deï, waarover de voorzitter toegeeft dat er sprake was van incidenten? 2)

Antwoord 6
Uit informatie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is mij gebleken dat de verhuizing naar de nieuwbouw van Insula Deï niet geheel zonder problemen is verlopen. Voor een deel waren deze problemen het gevolg van het feit dat op het moment van de verhuizing de nieuwbouw nog niet in alle opzichten gereed was. Deze problemen zijn inmiddels opgelost. Ook het gegeven dat een deel van het gebouw in gebruik werd genomen door 40 bewoners en een deel van de organisatie van Regina Pacis was debet aan de problemen. De cultuurverschillen tussen de beide organisaties werden aanvankelijk onderschat. De situatie is door het bestuur van de instelling onderkend en men heeft, zoals ook uit het door u genoemde krantenbericht blijkt, stappen gezet om de organisatie weer geheel op orde te brengen.

Vraag 7
Bent u bereid de inspectie te laten onderzoeken of de zorg in Insula Deï op orde is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wilt u de Kamer daarover informeren?

Antwoord 7
De Inspectie verricht in het tweede kwartaal van dit jaar een onderzoek. Tijdens dit bezoek beoordeelt de inspectie de kwaliteit van zorg in Insula Dei. De resultaten van dit bezoek worden - conform reguliere procedure - op de website van de IGZ (www.igz.nl) openbaar gemaakt. Het gedeelte van de nieuwbouw van Insula Deï waar Regina Pacis gebruik van maakt is recent getoetst door de IGZ in het kader van de Bopz aanmerking. Resultaat van dit bezoek is dat deze aanmerking zal worden afgegeven.

Vraag 8
Hoe oordeelt u over de problemen bij de Zorgboog? 3)

Antwoord 8
Hiervoor wijs ik u op het spoeddebat dat ik op 14 april jl. met de Kamer heb gevoerd en de antwoorden op de Kamervragen van Leijten en Agema van dezelfde datum (Kamervragen 2009Z06518, 2009Z06063 en 2009Z05923).

Vraag 9
Wat is uw oordeel over de klacht van de OR dat er bezuinigd is op de zorgverlening en dat er te veel geld wordt uitgegeven aan interim-personeel? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 10
Bent u bereid de OR er op te wijzen dat hij het recht heeft (in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)) om de Ondernemingskamer te laten onderzoeken of er sprake is van wanbeheer? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u de Kamer informeren over de uitkomsten daarvan?

Antwoord 9, 10
Ik heb een brief van 27 maart van de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad, de raad van bestuur en de raad van toezicht van de Zorgboog ontvangen met de volgende passage: "De media wekken de indruk dat de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening schrikbarend achteruit holt, dat de Zorgboogdirectie verkeerde prioriteiten stelt, dat met het vertrek van een van de bestuurders ook de menselijke kant van de zorg is verdwenen, dat er een angstcultuur heerst en dat De Zorgboog kampt met ernstige financiële problemen. Wij, Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Raad van bestuur en Raad van Toezicht, herkennen De Zorgboog niet in dit beeld. En het laat onze medewerkers, vrijwilligers, cliënten en relaties niet onberoerd." De tekst van de volledige open brief is te lezen op www.zorgboog.nl/assets/Poster_open_brief.pdf Uit het bovenstaande blijkt dat er geen aanleiding is te menen dat de OR behoefte heeft aan onderzoek door de Ondernemingkamer. Bovendien is bij de invoering van de WTZi uitvoerig gecommuniceerd met de belanghebbenden. Ik vertrouw er op dat bij Ondernemingsraden van zorginstellingen bekend is wat de rechtsmiddelen zijn die hen ten dienste staan.

Vraag 11
Bent u bereid een onderzoek te (laten) doen onder ondernemingsraden van verzorgings- en verpleeghuizen om een beeld te krijgen over de mate van irritatie over het besteden van zorggeld? Zo ja, wanneer kunt de Kamer over de uitkomsten informeren? Zo nee, waarom gebruikt u dit instrument niet voor uw early warningsystem? Erkent u dat, als er artikelen in kranten verschijnen, het dan eigenlijk al te laat is?

Antwoord 11
Ik acht een onderzoek van de mate van irritatie van ondernemingsraden niet zinvol. Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een early warning systeem. Ik hoop de Kamer voor het zomerreces hierover te kunnen informeren.

1) De Gelderlander, 20 maart 2009
2) De Gelderlander, 20 maart 2009
3) Eindhovens Dagblad, 21 maart 2009: "Verkeerde prioriteiten Zorgboogdirectie"