Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 4 april 2012

De Koningslijn en Nimmer Dor

Door: Bob Bouhuijs

De provincie Gelderland is de afgelopen maanden bezig geweest met het inventariseren van mogelijkheden om tussen Arnhem en Apeldoorn een directe spoorverbinding te realiseren. Hierbij zijn verschillende opties de revue gepasseerd, waaronder de zogenaamde Koningslijn: het reeds bestaande spoor tussen Dieren en Apeldoorn waarover thans een toeristische stoomtrein rijdt. Dit spoortraject zou gecombineerd met het spoor tussen Dieren en Arnhem de directe verbinding tussen Arnhem en Apeldoorn kunnen vormen.


Hoewel de plannen nog pril zijn, hebben toekomstige benadeelden zich al kritisch geuit. Er is onder meer een website www.stopkoningslijn.nl in het leven geroepen en ook op Facebook hebben de tegenstanders van de lijn van zich laten horen. Hun verzet lijkt redelijk en legitiem. In plaatsen als Dieren en Eerbeek worden aanwonenden van de Koningslijn bij intensief spoorgebruik in te toekomst geconfronteerd met veel overlast. Een foto op de genoemde website laat de geringe afstand tussen spoor en woningen duidelijk zien. Ook zal een intensiever gebruik van de spoorlijn tussen Arnhem en Dieren bij de aanwonenden van dit traject tot nog meer overlast leiden.

Hier komt nog bij dat we ons af kunnen vragen voor welk probleem het verwezenlijken van een directe spoorverbindingen tussen Arnhem en Apeldoorn een oplossing moet bieden. Raadslid Dorus Klomberg van D66 slaat op de Rhedense website van zijn partij de spijker op zijn kop door te tonen dat reizigers met de komst van de Koningslijn nauwelijks tijdwinst zullen boeken. Al met al lijkt een directe spoorverbinding tussen Arnhem en Apeldoorn via Dieren dus vooral veel nadelen op te leveren.

Een dimensie die ik in de discussie over de betreffende spoorverbinding nog niet heb gehoord, is het bouwplan Nimmer Dor dat de gemeente Rheden in de komende jaren in Laag Soeren tot stand wil brengen. Het plangebied Nimmer Dor ligt immers in de directe nabijheid, op iets meer dan honderd meter afstand, van de Koningslijn. De bewoners van de nieuw te bouwen woningen zullen zonder meer last ondervinden van intensief treinverkeer op deze spoorlijn.

De verwevenheid van beide projecten – de Koningslijn èn Nimmer Dor – is dan ook een cruciaal gegeven. Beleidsmakers en volksvertegenwoordigers in de provincie Gelderland èn in de gemeente Rheden zullen deze omstandigheid mee moeten laten wegen bij het maken van beleidskeuzen.

Zie ook: Nimmer Dor: Tien jaar Soerense bouwput en ongewis resultaat 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten