Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 27 maart 2011

Actiecomité ´Behoud Zwembad Rheden´ opgericht

De onlangs door het Rhedense College van Burgemeester en Wethouders gepresenteerde plannen om Zwembad Rheden te sluiten heeft in het dorp Rheden tot veel commotie en tot de oprichting van het Actiecomité ´Behoud Zwembad Rheden’ geleid. Het comite roept alle bezoekers en iedereen die het Zwembad Rheden een warm hart toedraagt in actie te komen tegen de plannen van het College van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Rheden.

Oprichters van het comité, Vincent Koch en Rick Palm (beide geboren Rhedenaren) wijzen op het maatschappelijke belang van het zwembad in Rheden. ‘Kleine kinderen doen er hun eerste zwemervaringen op, voor de jeugd is het een educatieve recreatieve ontmoetingsplek, gezinnen maken van een dagje Zwembad Rheden een ‘toeristisch’ dagje uit en voor ouderen is het een onderdeel van je fit en energiek blijven voelen. Niet alleen voor inwoners van het dorp Rheden overigens, maar ook nog altijd goed bereikbaar voor inwoners van de hele gemeente Rheden en zelfs daarbuiten. Waar moet een maatschappelijke voorziening volgens dit College van Burgemeester en Wethouder voor een klein beetje gemeentelijke steun nog meer aan voldoen?, vragen de oprichters zich af.

vrijdag 25 maart 2011

Wind

Met de leuzen “Anders Ja D66” en “Het kan anders” kwam D66 terug in de Rhedense raad. Ik heb het verkiezingsprogramma eens naast de daden van partij gelegd. Hoe anders dat anders is laat de partij nu zien.

Volgens het programma verdient het cultureel centrum K13 het na 25 jaar te blijven bestaan. Als D66 de kans krijgt om daar invulling aan te geven geeft ze echter niet thuis. Een poging van de PvdA om extra subsidie voor K13 los te peuteren wordt afgeschoten. Als, hoe vreemd, het bestuur van K13 daar consequenties uit trekt en de tent dreigt te sluiten vloeien de D66-tranen rijkelijk. Geweldig! Hoe hypocriet kun je zijn?

dinsdag 22 maart 2011

Een sportief gebaar

Door: Adriaan Dolk

Op deze plaats en in andere lokale media is enige malen van leer getrokken tegen de afdeling Rayonbeheer van de gemeente Rheden, die onderhoudswerkzaamheden uitvoerde in het bosje Lorentzlaan in Dieren, maar daarbij de gemeentelijke notitie Beheer Stadsbosjes totaal negeerde.

Een goede communicatie van Rayonbeheer met de omwonenden staat zowel in de genoemde notitie (hoofdstuk 4) als in het nieuwe groenbeleid van de gemeente (Gelderlander, 25 feb. 2011) hoog in het vaandel.

Voorop staat dat het bosje functioneert als een wandelbosje, waar dagelijks hondjes worden uitgelaten, ommetjes worden gemaakt en kinderen spelen. En laten we proberen dat zo te houden. In december vorig jaar hebben omwonenden van het bosje al enige punten op een rijtje gezet waar Rayonbeheer bij onderhoudswerkzaamheden aandacht aan zou kunnen schenken. Deze aandachtspunten zijn goed verenigbaar met de genoemde notitie Beheer Stadsbosjes.

vrijdag 18 maart 2011

Gelre

De provincie heeft Rheden de afgelopen jaren in de kou laten staan. Aftredend CDA-gedeputeerde Van Haaren ontliep haar verantwoordelijkheid voor het echec bij Hart van Dieren. Toenmalig PvdA-wethouder Jan Bart Wilschut was uit ander hout gesneden.
Hij nam die verantwoordelijkheid wel en trad af.

De rijksbijdrage voor het Dierense project kon op het nippertje worden gered. Dat was vooral te danken aan de inspanningen van de gemeente Rheden en de Dierenaren zelf. De provincie liet pas weer van zich horen toen de bijdrage was veiliggesteld. Van Haaren schoof hete aardappel “Traverse Dieren” prompt op de lange baan. Provinciale Staten deden er nog een schepje bovenop met geringschattende opmerkingen over de Rhedense gemeenteraad. Daarnaast liet de provincie Rheden in de steek toen het er voor de rondweg Laag-Soeren op aankwam. Ander typisch gedrag van de provincie betrof Riviersteen. Nadat Haverkamp de bouwplannen onderuit had gehaald verdwenen de provinciale “voorvechters” in een grote stofwolk. Nooit meer iets van vernomen.

donderdag 17 maart 2011

Ploegactie Nimmer Dor, reactie op memo wethouder

Reactie op het memo van wethouder König aan de gemeenteraad inzak de ploegactie op Nimmer Dor.

Door: Joop Zijlstra

Geachte leden van de gemeenteraad,

U hebt van wethouder König een memo ontvangen n.a.v. de commotie over het ploegen. Betreuren, uitleggen waarom ploegen, communicatieproblemen met het voortreffelijke Phanos. Aan de hand daarvan stel ik een en ander aan de orde.

Nimmer Dor- ploegactie

Een deel van Nimmer Dor is onlangs omgeploegd. Dat is gebeurd zonder communicatie vooraf. Het omploegen van Nimmer Dor had tot doel te voorkomen dat er zich steenuilen zouden vestigen waardoor bebouwing niet meer mogelijk zou zijn.

Wethouder König geeft in een brief aan de gemeenteraad uitleg over de ploegactie.

-----------------------------------------
16 maart 2011

Geachte leden van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van de commotie die is ontstaan over het ploegen van het zuidelijk deel van het plangebied Nimmer Dor zijn van verschillende zijden vragen gesteld die in dit memo worden beantwoord.

De commotie die is ontstaan heeft enerzijds betrekking op het feit dat niet vooraf gecommuniceerd is over het ploegen van het plangebied en anderzijds –meer inhoudelijk- op het feit dat het ploegen van invloed is op de habitat van de steenuilen.

dinsdag 15 maart 2011

Niet voor Immer Dor

Door: Joop Zijlstra
Brief aan de gemeenteraad van Rheden

Gemeente Rheden, niet voor immer dor.


Geachte leden van de raad,

Vanuit uw midden is ten aanzien van het raadsbesluit Nimmer Dor verantwoording afgelegd. Daarbij werd ook te verstaan gegeven: ´Tenslotte wordt voor de steenuilen met de werkgroep van natuurmonumenten een goede oplossing gevonden.´

In Laag-Soeren heb ik mij zondag vergewist van het omploegen van percelen grond, deels eigendom van de gemeente Rheden. Met het omploegen, kennelijk in verband met plan Nimmer Dor, is begonnen op last van dan wel in overleg met de gemeente.
Aanwonenden zijn volgens zeggen niet geïnformeerd.
De staande periode voor mogelijk bezwaar en beroep is niet gerespecteerd.

zondag 13 maart 2011

Gemiste kansen voor GroenLinks

Door: Bob Bouhuijs

Onlangs reageerde GroenLinks-raadslid Constans Pos op mijn eerdere bijdrage over het besluit van de gemeenteraad betreffende het bouwproject Nimmer Dor te Laag Soeren. GroenLinks wil een betrouwbare partner zijn in het College en meent tegemoet te moeten komen aan de woningbouwwensen van de Soerense bevolking. Dit waren de belangrijkste redenen van de fractie het plan politiek te steunen. Al met al een flinterdunne argumentatie die de aantasting van het landschap op geen enkele wijze legitimeert.

Ondanks mijn kritiek op Pos en zijn partij, vind ik het moedig dat hij op deze weblog het debat met mij aangaat. Veel andere partijen hebben, vooral in het verleden, de openlijke discussie over Nimmer Dor gemeden. Door het debat publiekelijk te voeren, hebben de inwoners van de gemeente Rheden in ieder geval de mogelijkheid de verschillende standpunten en argumenten te wegen en deze te betrekken bij een toekomstige politieke keuze.

zaterdag 12 maart 2011

Krokodillentranen over K13

Door: Tom Couwenhoven

Krokodillentranen van een politicus vind ik weerzinwekkend. Mevrouw Hertog-Heins: dat moet U zich aantrekken. Wat U in de Regiobode van 9 maart jl. schrijft is slechts het voor U gunstige deel van de waarheid. Zeker, er verdwijnt weer een podium waar beginnende, maar ook ervaren kunstenaars ons een keur van van culturele genoegens bieden. Nu doet U alsof dat alleen aan K13 ligt. Ik zal Uw geheugen even opfrissen, of als dat te jong is, een stukje recente geschiedenis vertellen. K13 kon ontstaan door de visie van de oprichter Guus Dijkhuizen en de toenmalige wethouder Hans Alberse. Dat kon toen nog met heel veel goede wil, tomeloze inzet, een stevige dosis amateurisme, -amateurs zijn liefhebbers-, en vrijwel alleen vrijwilligers. Maar we leven in de 21e eeuw en ook pas beginnende kunstenaars eisen een professionele omgeving bij hun optreden. Anderzijds eist de gemeente terecht goed gevulde zalen. Die krijg je slechts als je kwaliteit biedt. Dat kost geld. En wees eerlijk mevrouw Hertog-Heins, dat heeft de coalitie in de gemeente Rheden er niet voor over.

Politiek Arnhem gelukkig wel, anders was het Posttheater allang verleden tijd geweest. Dat Posttheater krijgt € 142 000 subsidie. Dat bedrag zou in orde van grootte ook voor K13 nodig zijn om een serieuze speler op dit gebied te blijven. Het ging nu trouwens niet om een dergelijk bedrag, maar om € 25 000, nodig om een licht- en geluidstechnicus nog een jaar te behouden. De Partij van de Arbeid vroeg in een motie dit bedrag ter beschikking te stellen. Alleen dan zou het aanbod van het College, de helpende hand te bieden om een uitweg te vinden, zinvol zijn. Dat K13 er vervolgens geen gat meer in zag, was begrijpelijk. Het is misschien goed mevrouw Hertog-Heins er op te wijzen dat K13 zijn uiterste best heeft gedaan extern geld aan te trekken. Subsidies van andere overheden zijn echter altijd gekoppeld aan de subsidie van de gemeente en subsidie-fondsen geven slechts eenmalig geld, bijvoorbeeld voor het opknappen van het pand; structureel doen ze niets. Een politicus moet zich niet bezig houden met het afschuiven van de hete aardappel. De coalitie partijen VVD, CDA, D66 en Groen Links in de gemeente Rheden moeten gewoon zeggen waar het op staat; ze hebben onvoldoende over voor het in stand houden van het waardevolle cultuurgoed K13.

Tom Couwenhoven

vrijdag 11 maart 2011

K13 moet blijven?

Ik geef wethouder Tiemens niet snel gelijk maar met het afwijzen van het laatste subsidieverzoek van rupsje Nooitgenoeg K13 heeft ze het bij het rechte eind. De gemeente Arnhem zette de subsidie voor een technicus stop. Vervolgens probeerde het kunsthuis de gemeente Rheden daarvoor op te laten draaien. Ik vind dat erg gemakzuchtig. Het is dan ook volkomen terecht dat de overige partijen een voorstel van de PvdA om Rheden opnieuw de gaten dicht te laten lopen afwijst.

Bij de PvdA lopen aardige, intelligente mensen rond. Maar naïef zijn ze wel. Ze missen een politieke antenne. De poging om K13 aan 25.000 euro extra subsidie te helpen laat zien dat de partij buiten de realiteit leeft en maar niet aan het financiële klimaat kan wennen.

donderdag 10 maart 2011

Groenlinks zet de schouders eronder…

Door: Constans Pos
Naast de rechte rug van de SP (lees reactie van Bob Bouhuis over NimmerDor), ervaren wij van GroenLinks onze inzet als ”de schouders eronder”.

Na veel vijven en zessen is het bouwplan voor de uitbreiding van Laag Soeren terug gebracht tot een acceptabel aantal woningen. Dat vinden de meeste inwoners van Laag Soeren, dat komt naar voren uit het behoefteonderzoek en is in overeenstemming met de belofte die GroenLinks in het verleden deed aan de critici van het plan. Het gaat nu om een 60 tal huizen tot 300.000 euro en met 30% hiervan in de sociale sector.

Daarnaast is er (meer) aandacht voor duurzaamheid en de inpassing van de woningen in het –kostbare- landschap. Tenslotte wordt voor de steenuilen in samenwerking met de werkgroep van natuurmonumenten een goede oplossing gevonden.

Dat is het resultaat van het beoordelen van het raadsvoorstel van het college op 1 maart.

Na de behandeling in de raad hield alleen de SP haar twijfels en stemde tegen het voorstel. Hiervoor kreeg deze partij de complimenten van de kritische actiegroep en Groenlinks (en ook andere partijen) een uitbrander.

woensdag 9 maart 2011

Ceremonieel Koningschap

Door: Joop Zijlstra

Al langere tijd zoemt het rond. Het ceremoniële koningschap.
Op maandag 28 februari staat het op de voorpagina van De Gelderlander:
“Initiatiefwetsvoorstel. GroenLinks wil ceremoniële functie voor staatshoofd. Koningin geen hoofd regering.”

Mevrouw I. van Gent, kamerlid van Groen Links, zal nog voor de zomer een initiatiefwetsvoorstel indienen, waarmee het staatshoofd alle functies in het landsbestuur verliest Zij wil de zaak geregeld zien nog voor het aantreden van prins Willem-Alexander.

dinsdag 8 maart 2011

Niet verder over praten

Door: Adriaan Dolk

Onze huidige minister van Defensie (CDA) werd nog niet zo lang geleden aan ons voorgesteld als een politiek zwaargewicht die weet hoe de hazen lopen en die met ragfijne interventies achter de schermen zijn doel weet te bereiken.

Zoiets neem ik graag voor kennisgeving aan; het voordeel van de twijfel gun ik hem van harte. Echter wat betreft de kwaliteiten die mij zijn voorgespiegeld zijn er grenzen aan wat ik nog wens te geloven.

maandag 7 maart 2011

SP houdt rug recht bij besluit Nimmer Dor

Door: Bob Bouhuijs

De gemeenteraad van Rheden nam afgelopen dinsdag 1 maart een positief besluit over bouwplan Nimmer Dor te Laag Soeren. Na een gloedvol betoog van raadslid Henk Molenaar, stemde de SP tegen dit project. De andere partijen steunden het plan volmondig of legden zich er na enig morren bij neer.

Al bij de informatieavond van enkele weken terug werd duidelijk dat Nimmer Dor kon rekenen op de steun van een fikse meerderheid in de raad. Het aantal kritische vragen bleef beperkt. Ook toen was het SP’er Molenaar die de open zenuwen van het plan bloot legde. Verder had GroenLinks-raadvolger Pieter Groenewoud energie gestoken in onderzoek naar dit project en legde hij het College het vuur na aan de schenen. D66, de partij die zich eerder zeer sceptisch had uitgelaten over het oude bouwplan Nimmer Dor, hield zich opmerkelijk rustig.

zaterdag 5 maart 2011

Rozendaalselaan ditto

Papier ophalen in Velp?
Ook de Rozendaalselaan kreeg zijn deel...

Papierrotzooi op de Larensteinselaan..

Het is vandaag een zooitje op de Larensteinselaan. Vanaf de voormalige Golff tot aan de verkeerslichten bij het bezinestation zijn de weg en het trottoir bezaaid met papier. En dat komt niet van caranaval!

Waar komt dat vandaan? Ik kan me niet voorstellen dat al dat papier ongemerkt van een vrachtwagen afwaait.

Klik op een afbeelding om te vergroten
vrijdag 4 maart 2011

M-FM wint de race

Het Commissariaat voor de Media heeft de zendvergunning voor Rheden-Rozendaal toegekend aan M-FM van de MOS.

De CvdM heeft er lang voor nodig gehad om tot dit besluit te komen. Het is opmerkelijk dat het advies van de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal terzijde is geschoven.

Ik ben benieuwd of en hoe de betrokken gemeenten en gemeenteraden reageren. En of er door een van de partijen nog bezwaar wordt aangetekend. Daar hebben ze zes weken, te rekenen vanaf 2 maart, de datum van het besluit, de tijd voor.

donderdag 3 maart 2011

PS2011: Het stembureau

Statenverkiezingen 2 maart 2011. Impressie van stembureau Oosterwolde in Velp (GLD)

Klik op een afbeelding om te vergrotenwoensdag 2 maart 2011

Statenverkiezingen

Kom stemmen!

Uitheems

De Velpse meeuw heeft weer toegeslagen. Olof Wullink, kandidaat-statenlid voor de PVV, kreeg de wisenten, Schotse Hooglanders en Poolse Konikspaarden op de Veluwe in het vizier en liet krijsend zijn poepje vallen. Uitheemse dieren horen hier niet thuis. Weg ermee!

Het mallotige voorstel was zelfs Geert Wilders te gortig. Met de woorden “een heel gek voorstel” werd de Gelderse meeuw afgeschoten.

Deze grote grazers leveren een nuttige bijdrage aan de instandhouding van de natuur, juist omdat ze hier niet meer voorkomen. Bovendien geeft hij blijk van weinig historisch besef. De wisent kwam, weliswaar lang geleden, ook in Nederland voor en is daarmee een van origine inheems dier.