Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 26 augustus 2010

RTV Veluwezoom wil licentie van M-FM/TV Rijn-IJssel overnemen

De lokale omroep voor de gemeente Brummen, RTV Veluwezoom wil haar werkgebied uitbreiden naar de gemeenten Rheden en Rozendaal. De uitzend-licentie van M-FM/TV Rijn-IJssel, de huidige lokale omroep voor Rheden en Rozendaal, loopt op 17 oktober af en de gemeenten Rheden en Rozendaal moeten het Commissariaat voor de Media adviseren over het verlenen van een nieuwe licentie.

Begin dit jaar ontstond er ruzie bij M-FM tussen het bestuur en de medewerkers. Het vertrouwen in het bestuur werd opgezegd. Het bestuur van M-FM weigerde echter te vertrekken. Integendeel, het bestuur gooide enkele medewerkers de deur uit waarop vrijwel alle overige medewerkers de pijp aan maarten gaven. Sindsdien leidt M-FM een zieltogend bestaan.

De ca. 30 oud-M-FM medewerkers hebben inmiddels onderdak gevonden bij RTV Veluwezoom. Als de gemeenten Rheden en Rozendaal een voor RTV Veluweoom positief advies aan het Commissariaat voor de Media uitbrengen kunnen zij direct aan de slag.

De oud-M-FM-ers brengen (ik heb 't even opgeteld)samen meer dan 150 jaar aan omroep-kennis en -ervaring mee. Zij kennen de gemeenten Rheden en Rozendaal bovendien van haver tot gort en beschikken over een uitgebreid netwerk. Als de licentie aan RTV Veluwezoom wordt toegekend kunnen zij de omroep een vliegende start in Rheden en Rozendaal bezorgen.

Laat maar komen! Hopelijk kunnen we binnenkort weer over een volwaardige lokale omroep beschikken. Eind september moet het advies van Rheden en Rozendaal naar het Commissariaat van de Media. Eens kijken wat de gemeenteraad beslist.

Via het dossier M-FM / RTV Veluwezoom kunt u alle berichten over de troebelen bij de omroep nog eens nalezen. Het dossier is ook opgenomen onder het kopje Dossiers (links op de blog)

Bijgaand de brief van RTV Veluwezoom waarin de plannen globaal worden toegelicht. Ziet er allemaal doordacht en professioneel uit. (het voert op dit moment te ver om de details in de bijlagen waaraan de brief refereert te publiceren).

Aan: Gemeenten Rheden en Rozendaal
t.a.v. Dhr. xxx,
Postbus 9110,
6994 ZJ De Steeg

Betreft: Aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Rheden en Rozendaal

Geachte heer xxx,
In navolging op uw verzoek via mail wil het bestuur van RTV Veluwezoom u en de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal informatie verstrekken die u kan helpen in het maken van een keuze welk advies aan het Commissariaat van de Media gegeven moet worden inzake het aanwijzen van een lokale publieke media instelling voor de gemeenten Rheden en Rozendaal.

De Micro Omroep Stichting (MOS) is de huidige aangewezen lokale publieke media-instelling. Eind maart is bij deze stichting onenigheid ontstaan met als gevolg dat het bestuur alle medewerkers de deur gewezen heeft. Vanaf dat moment voldoet de MOS niet meer aan de door het CvdM gestelde voorwaarden doordat er geen lokale nieuwsvoorziening meer plaats vindt.

De oud medewerkers van de MOS hebben met RTV Veluwezoom contact opgenomen om met ons te kijken naar de mogelijkheden die er zijn om de nieuwsvoorziening in het verzorgingsgebied van de MOS nieuw leven in te blazen.

RTV Veluwezoom voldoet voor het huidige verzorgingsgebied aan de door het CvdM gestelde voorwaarden. In samenwerking met de oud medewerkers van de MOS kan dat ook voor de gemeenten Rheden en Rozendaal. Hiervoor is aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Rheden en Rozendaal noodzakelijk.

Het draagvlak binnen de gemeenten Rheden en Rozendaal wordt gevormd door de oud medewerkers van de MOS. In de eerste bijlage zijn de namen, functies en ervaring opgenomen. Deze medewerkers zijn zeer bedreven in het vergaren van lokaal nieuws zowel uit het verenigingsleven als uit de politiek. De meeste medewerkers hebben een lange staat van dienst. Dit blijkt uit de vele bijzondere programma's die zij in de loop der jaren gemaakt hebben. Opvallend zijn: verkiezingsavond uitzendingen, M-Magazine, dodenherdenking met altijd een speech van de burgemeester en een verslag van de herdenkingen, zeer actuele nieuwsvoorziening, Velleper donderdagen, schaapscheerdersfeest, kinderprogramma en al 13 jaar lang: The Change. De continuïteit van deze programma's bewijst hun betrouwbaarheid. Het bestuur van RTV Veluwezoom is er van overtuigd dat de breuk binnen de MOS niet door de medewerkers is veroorzaakt. De medewerkers hebben een sterke binding met de gemeenten Rheden en Rozendaal en zorgen daarmee voor ruim voldoende draagvlak en uitgebreid netwerk binnen de gemeenten.

In de tweede bijlage is een overzicht opgenomen van het PBO zoals dat na aanwijzing als lokale publieke media instelling in de gemeenten Rheden en Rozendaal samengesteld zal zijn. Ook hieruit blijkt het draagvlak in de gemeenten Rheden en Rozendaal.

Bij het aanwijzen van RTV Veluwezoom als lokale publieke media-instelling ontstaat een omroep met een zeer divers verzorgingsgebied. De omroep heeft meerdere kanalen waarover het nieuws verspreid wordt, te weten: radio, kabelkrant en internet. De samenstelling van het verzorgingsgebied maakt het noodzakelijk om voor de drie kanalen verschillende edities samen te stellen.

Radio: RTV Veluwezoom heeft over het hele gebied als basis dezelfde programmering. Voor zowel Brummen als Rheden/Rozendaal zijn er actualiteiten programma's gericht op de doelgemeenten. Indien gewenst zullen de raadsvergaderingen uitgezonden worden in de gemeenten waarop de raadsvergaderingen betrekking hebben. Daarnaast zijn er actualiteiten programma's die op het hele gebied gericht zijn. Veluwezoom FM Sport zal haar aandachtsgebied uitbreiden naar sport uit het hele gebied, voor zover dat al niet gebeurde. (De voetbalverenigingen uit Dieren worden al jaren gevolgd.)

In september start een programma dat specifiek aandacht aan lokale verenigingen besteed. In dit programma zullen ook de Rhedense en Rozendaalse verenigingen uitgenodigd worden aan te schuiven.
In de programmering is ruimte voor religieuze programmering. Er zal voldoende aandacht zijn voor zowel de ouderen als voor mensen van middelbare leeftijd, wekelijks zal een overdenking worden uitgezonden die gemaakt en uitgesproken wordt door voorgangers van diverse gemeenten/kerken in de regio waardoor het programma een meerwaarde bied voor religieuzen uit het verzorgingsgebied.

Kabelkrant: Voor Brummen en Rheden/Rozendaal zullen aparte edities van de kabelkrant opgezet worden. De kabelkrant edities worden gevuld met op de doelgemeenten gericht nieuws, aangevuld met nieuws uit het hele gebied. Het achtergrondgeluid op de kabelkrant zal het radio signaal van RTV Veluwezoom zijn, gericht op de gemeenten waarin de kabelkrant zichtbaar is.

Internet: RTV Veluwezoom heeft één website waarop al het nieuws uit het hele verzorgingsgebied verzameld is. De bezoekers kunnen eenvoudig het nieuws selecteren dat voor hen interessant is.

Door de editie gerichte opzet heeft RTV Veluwezoom, ondanks de diversiteit in het verzorgingsgebied, toch een sterk lokaal gericht karakter.

Het aantal medewerkers van RTV Veluwezoom stijgt door de medewerkers uit de gemeenten Rheden en Rozendaal van 50 (inclusief PBO) naar 90 (inclusief PBO). Actief personeelsbeleid heeft voor een stabiele organisatie gezorgd en zal dat ook op de lange termijn doen. Middels gesprekken met medewerkers door een personeelsfunctionaris worden voortgang en eventuele wensen geïnventariseerd en wordt een optimaal resultaat nagestreefd, waardoor kwaliteit en stabiliteit wordt gewaarborgd.

Na het aanwijzen van RTV Veluwezoom als lokale publieke media-instelling zullen de programma's in eerste instantie in Eerbeek gemaakt worden, en via internet en als achtergrond geluid op de kabelkrant te beluisteren zijn. Als de financiële middelen dat toelaten zullen in Dieren en Rheden zenders opgesteld worden zodat de radio ook via de ether te ontvangen is. Daarna zal er, zodra de financiële middelen dat toelaten, in de gemeente Rheden een studio worden ingericht om het draagvlak in de gemeenten Rheden en Rozendaal te versterken. De kabelkrant zal wel vrijwel vanaf de start in Rheden/Rozendaal zichtbaar zijn.

RTV Veluwezoom wil bij de uitbreiding van haar zendgebied financiële risico's zoveel mogelijk uitsluiten. De snelheid waarmee de zenders en de studio in de gemeente Rheden gerealiseerd kunnen worden is afhankelijk van advertentie inkomsten en subsidies. Door dit degelijke beleid is RTV Veluwezoom een financieel gezonde stichting.

RTV Veluwezoom legt jaarlijks financiële verantwoording af aan de gemeente Brummen door het overleggen van de jaarrekening en beleidsplan. RTV Veluwezoom zal jaarlijks tevens financiële verantwoording afleggen aan de gemeenten Rheden en Rozendaal.

Het huidige beleidsplan van RTV Veluwezoom is opgenomen in bijlage 3. In dit beleidsplan is het functioneren van RTV Veluwezoom uitgewerkt. Het beleidsplan zal aangepast worden als RTV Veluwezoom aangewezen wordt als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Rheden en Rozendaal. De aanpassing zal uitgewerkt worden door het bestuur van RTV Veluwezoom dat dan uitgebreid zal worden met vertegenwoordigers uit de gemeenten Rheden en Rozendaal.

We vertrouwen er op u met bovenstaande informatie te hebben overtuigd dat RTV Veluwezoom een stabiele organisatie is met voldoende draagvlak in de gemeenten Rheden en Rozendaal om een goede, onafhankelijke nieuwsvoorziening te realiseren.

Met vriendelijke groet,
Jan Plasman, voorzitter
namens het bestuur van RTV Veluwezoom.

Dossier M-FM / RTV Veluwezoom
Hier vindt u de verwijzingen naar de artikelen op deze blog over M-FM en RTV Veluwezoom. Een simpele muisklik op de titel (vetgedrukt) brengt u naar het bijbehorende artikel.
Opnieuw commotie in zaak M-FM vs RTV Veluwezoom (20 juni 2011)

In de nastoot: Commissariaat neemt nieuw besluit over licentie lokale omroep (woensdag 4 mei 2011)

M-FM wint de race (4 maart 2011)

Angel Radio en M-FM (5 februari 2011)

Hoorzitting zendvergunning verplaatst naar 11 januari (5 januari 2011)

M-FM of RTV-Veluwezoom - Hoorzitting Commissatiaat vd Media op 6 januari 2011 (28 november 2010)

M-FM Schrijft aan Commissariaat voor de Media (16 oktober 2010)

M-FM of RTV-Veluwezoom (19) (14 oktober 2010)

M-FM of RTV-Veluwezoom (18) - RTV Veluwezoom (2 oktober 2010)

M-FM of RTV-Veluwezoom (17) - Amendement (27 september 2010)

M-FM of RTV-Veluwezoom (16) - Oranjestraat 1d (27 september 2010)

M-FM of RTV Veluwezoom? (15) - Organisatie M-FM (26 september 2010)

M-FM of RTV Veluwezoom? (14) - Wet- en regelgeving (25 september 2010)

M-FM of RTV Veluwezoom? (13) - Poll (23 september 2010)

M-FM of RTV Veluwezoom? (12) - Inspraak ex-medewerker M-FM (23 september 2010)

M-FM of RTV Veluwezoom? (11) - Medewerkers & PBO RTV Veluwezoom (21 september 2010)

M-FM of RTV Veluwezoom? (10) - Inspraak RTV Veluwezoom (21 september 2010)

M-FM of RTV Veluwezoom? (9) - Inspraak M-FM (20 september 2010)

M-FM of RTV Veluwezoom? (8) - PBO en Politiek (19 september 2010)

M-FM of RTV Veluwezoom? (7) (18 september 2010)

M-FM of RTV Veluwezoom? (6) - Actuele lijst medewerkers RTV Veluwezoom (16 september 2010)

M-FM of RTV Veluwezoom? (5) - Organisatie (14 september 2010)

M-FM of RTV Veluwezoom? (4) - Rozendaal kiest voor RTV Veluwezoom (12 september 2010)

M-FM of RTV Veluwezoom? (3) - Programmering (12 september 2010)

M-FM of RTV Veluwezoom? (2) - Draagvlak (10 september 2010)

M-FM of RTV Veluwezoom? (1) - voorstel B&W Rheden (10 september 2010)

RTV Veluwezoom wil licentie M-FM/TV Rijn-IJssel overnemen (26 augustus 2010)

Vragen Groenlinks en SP over M-FM (16 juni 2010)

M-FM: Nieuwe website - lachen of huilen? (11 juni 2010)

M-FM: Gone with the wind? (10 juni 2010)

Gaat M-FM in financiële diensten? (8 juni 2010)

M-FM: de mist trekt op (7 mei 2010)

Trammelant bij M-FM (5) (5 mei 2010)

Trammelant bij M-FM (4) (25 april 2010)

Trammelant bij M-FM (3) (22 april 2010)

Trammelant bij M-FM (2) (30 maart 2010)

Trammelant bij M-FM (29 maart 2010)