Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 6 augustus 2009

Minderheid tegen bouwplannen Riverstone?

Klik op de afbeelding om het artikel “Minderheid tegen bouwplannen Riverstone” Regiobode, 29 juli) vergroot (en leesbaar) weer te geven.

Vorige week ben ik ingegaan op het rapport van de TNS-Nipo-enquête.
De Regiobode besteedde er ook aandacht aan. De krant opende op 29 juli met het artikel “Minderheid tegen bouwplannen Riverstone”. Bijgaand het artikel én mijn reactie daarop die in de Regiobode van woensdag 5 augustus is opgenomen.

Ik ben benieuwd of er nog reacties op komen. Hier of in de krant.

De brief die ik naar de krant stuurde bevatte 'n paar spelfouten. Die heb ik gecorrigeerd. Bovendien zijn enkele zinsdelen en woorden (als in de brief) geaccentueerd. (vet en/of schuindruk).
-------------
Minderheid tegen bouwplannen Riverstone?

Het artikel “Minderheid tegen bouwplannen Riverstone” van 29 juli over de TNS-Nipo-enquête vraagt om tegengas. De conclusie dat “slechts” 37% van de ondervraagden tegen bouwplannen op Riviersteen is, is sowieso veel te kort door de bocht.

De schrijver noemt TNS-Nipo onafhankelijk. Dat kan niet op nauwkeurige lezing van het onderzoeksrapport zijn gebaseerd. Want de enquête is volledig toegesneden op de wens van de opdrachtgever: creëer draagvlak voor de huidige plannen.

Om het NIMBY-effect (het niet-in-mijn-achtertuin-gedrag) te ondervangen zijn mensen uit Rheden (238) en Arnhem (126) ondervraagd. Een soort verzekering vooraf tegen ongewenste uitkomsten. Mochten er teveel Rhedenaren tegen de plannen zijn dan wordt het resultaat verwaterd door het grote aantal Arnhemmers.

De vraagstelling is uiterst suggestief. Het is de bedoeling dat de ondervraagden in de fuik van het gewenste antwoord lopen. De geesten worden eerst rijp gemaakt met vragen over de behoefte aan natuur, recreatie en openbare toegankelijkheid van het gebied. Dat wil toch vrijwel iedereen? Is dat soms in gevaar? Straks, bij de hamvraag, kunnen de respondenten weer opgelucht adem halen. Als zij dan kiezen voor de huidige plannen is er geen vuiltje meer aan de lucht.

Daarna worden drie opties voorgelegd.
1. De locatie RiverStone wordt volledig natuurgebied met recreatieve voorzieningen. De uitvoering van dit plan zal geheel worden betaald met gemeenschapsgeld
2. De locatie RiverStone wordt voor ongeveer de helft natuurgebied met recreatieve voorzieningen en voor ongeveer de helft woongebied. De ontwikkeling van het natuurgebied zal worden betaald met de opbrengsten uit de woningbouw.
3. De locatie RiverStone blijft een afgesloten industrieterrein, met daarop een nieuwe, moderne steenfabriek.

Los van elkaar beoordeeld blijkt de natuurkeuze veruit favoriet. 55% van de ondervraagden vindt dat een goed tot uitstekend plan. 47% vindt het woningbouwplan goed tot uitstekend, 28% vindt dat slecht. 21% vindt de steenfabriek goed en 53% vindt het een slecht idee. Het percentage tegenstanders van volledige natuur met recreatie wordt niet vermeld. Hoezo niet? Zijn er maar zo weinig tegenstanders van puur natuur?

Daarna moeten de respondenten een van de drie opties kiezen. Dan doet de toevoeging over gemeenschapsgeld zijn werk. En een “moderne” steenfabriek roept ook negatieve associaties op. Het ligt voor de hand dat woningbouw dan het hoogst scoort.

De uitkomst valt mij eerlijk gezegd nog mee en zou de opdrachtgever juist somber moeten stemmen. Ondanks de gestuurde vraagstelling kiest nog altijd 37% vóór natuur en ondanks die gestuurde vraagstelling kiest slechts 42% voor woningbouw en nog altijd 8% voor de “moderne” steenfabriek.

Mijn conclusie: het is de projectontwikkelaar niet gelukt om de publieke opinie overtuigend aan zijn zijde te krijgen.

Onafhankelijk onderzoek? Ammehoela! Sturende vraagstelling? Jazeker!

Rheden schiet niks op met een jetset-dorp met superdure huizen. Ik ben voor sociale woningbouw en betaalbare woningen. Zolang wordt vastgehouden aan de huidige plannen geef ik de voorkeur aan volledige natuur of desnoods industrie.

En de Regiobode zou best wat kritischer mogen zijn.

Theo Kooijmans, Velp

Dossier Nimmer Dor & Riviersteen

Hier vindt u de verwijzingen naar alle artikelen op weblog Politiek Rheden over de ontwikkelingen rond de projecten Nimmer Dor en Riviersteen. Een simpele muisklik op de titel (vetgedrukt) brengt u naar het bijbehorende artikel.

De link naar het nieuwste artikel staat bovenaan. Ik stel reacties op de artikelen zeer op prijs en ga de discussie graag aan.

Het dossier wordt actueel gehouden.

Verkeersveiligheid Laag Soeren staat niet los van Nimmer Dor (9 oktober 2009)
Bob Bouhuijs legt verbanden

Evergreen II (16 september 2009)
Joop Zijlstra's reactie op Evergreen

Evergreen (14 september 2009)
Dhr. vd Sluijs over de recente ontwikkelingen inzake Riversteen

Protest 'reclame'Riverstone afgewezen (13 september 2009)
Joop Zijlstra reageert op melding in de Gelderlander

Rechtbank acht Joop Zijlstra niet ontvankelijk in beklag reclameborden Riviersteen (7 september 2009)
Rechtbank verklaart bezwaren Koop Zijlstra niet ontvankelijk

Is verzet tegen bouwplannen zinloos? (3 september 2009)
Bob Bouhuijs haakt in op krantenbericht Volkskrant.

Minderheid tegen bouwplannen Riverstone? (6 augustus 2009)
Artikel Regiobode over het TNS-Nipo onderzoek en mij reactie daarop.

Rapport TNS-Nipo over het Rhedense "Dorp aan de rivier" (25 juli 2009)
Vraagtekens bij de Riviersteen-enquête van TNS-Nipo (artikel bevat ook het rapport met de conclusies van TNS-Nipo)

VVD Rheden: Visie of opportunisme (25 juli 2009)
Visie van Bob Bouhuijs op drive van de VVD mbt Riviersteen en Nimmer Dor

Riverstone, verandering van spelregels (14 juli 2009)
Adriaan Dolk over Riviersteen

Leegstand dreigt door ondoordachte woningbouw (18 juni 2009)
Opiniestuk Bob Bouhuijs (met,uiteraard,'n relatie naar Nimmer Dor)

Riviersteen finito! Nu Nimmer Dor nog! (2 juni 2009)
VVD licht Riviersteen beentje.

Misschien (21 april 2009)
Vlucht in vaagheid over vergunning containers Riviersteen (Adriaan Dolk).

Riviersteen en Faunapassage (13 april 2009)
Brief van het "Comité" over Riviersteen

Geen vergunning (12 april 2009)
Containers zonder vergunning op Riviersteen.

NimmerDorNee krijgt standje! (6 februari 2009)
Omwonende Nimmer Dor wijst op veiligheid.

Gemeente gedoogt illegaal parkeren op Nimmer Dor (30 januari 2009)
Reactie van Bob Bouhuijs.

Je maintiendrai (29 januari 2009)
De gemeente hoeft zich natuurlijk niet aan de regels te houden.

Nationaal Historisch Museum naar Riviersteen (2) (19 december 2008)
Als er toch naar locaties wordt gezocht....

Waanzinnig besluit over Soerense bouwvergunning (8 december 2008)
Hoezo meten met twee maten?

Uitslag poll Nimmer Dor (30 november 2008)
Poll - Nimmer Dor (22 november 2008)
Bent u voor of tegen? Of maakt het allemaal niet zoveel uit?

Nimmer Dor - De race is nog niet gelopen (20 november 2008)
Nimmer Dor is er nog niet!

Stand van zaken Nimmer Dor (31 oktober 2008)
Verslag van Bob Bouhuijs

Geen juridische misrekening Nimmer Dor Nee. Toch juridische dwaling Raad van State? (5 september 2008)
Ik had het mis. Het lijkt erop dat de Raad van State toch onzorgvuldig is geweest.

Geen juridische dwaling Raad van State,wel juridische misrekening Nimmer Dor Nee (4 september 2008)
Volgens mij heeft Nimmer Dor Nee een fout gemaakt en niet de Raad van State.

Gerechtelijke dwaling Nimmer Dor (vervolg) (31 augustus 2009)
NimmerDorNee geeft een nadere toelichting.

Nimmer Dor: symbool voor kloof tussen burger en politiek? (25 augustus 2008)
Nimmer Dor als voorbeeld voor de "kloof".

GroenLinks heeft het moeilijk met Nimmer Dor en Riviersteen
GroenLinks in een spagaat.

Nimmer Dor en de pers (15 augustus 2008)
Bob Bouhuijs neemt de berichtgeving over Nimmer Dor onder de loep.

Nimmer Dor - Late reacties op uitspraak Raad van State (13 augustus 2008)
Pers en gemeente reageren laat op uitspraak Raad van State.

De verdwenen brief (10 augustus 2008)
Bob Bouhuijs vraagt zich af wat de gemeente doet met informatie over bevolkingsdaling.

Groen licht voor Nimmer Dor (1 augustus 2008)
Raad van State verwerpt bezwaren van Stichting A7 en groep omwonenden

Riviersteen, Nimmer Dor en GroenLinks (11 maart 2008)
GroenLinks in de Tweede Kamer heeft kritiek terwijl GroenLinks in Rheden achter de plannen staat.

Nimmer Dor, beantwoording vragen D66 in Provinciale Staten (16 november 2007)
D66 krijgt antwoord.

Nimmer Dor - Vragen D66 - Provinciale Staten (21 oktober 2007)
D66 stelt vragen over Nimmer Dor.

Nimmer Dor, Immer Dor? (20 oktober 2007)
Nimmer Dor onder vuur.

Nationaal Historisch Museum naar Riviersteen (3 juli 2007)
Een mooie alternatieve locatie voor het museum.

In de Ban van Riviersteen (27 mei 2007)
Bestuurders en moneymakers slaan de handen ineen.