Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 7 mei 2013

Dossier Spoor-IJssellijn

Hier vindt u links naar artikelen (muv de Traverse Dieren) die verband houden met de spoorlijn die dwars door de dorpen van de gemeente Rheden heen loopt. Het Dossier Spoor wordt actueel gehouden.

Met een muisklik op de titel (vetgedrukt) gaat u naar het bijbehorende artikel. De jongste artikelen staan bovenaan.
Dronken motorrijders en PHS-goederentreinen (16 juli 2013)

Onze dorpen (column Streekjournaal (23 mei 2013)

Ons dorp (column Streekjournaal) (16 mei 2013)

Vandaag Wetteren, Morgen Rheden, Velp of Dieren? (7 mei 2013)

D66: Seminar "Toename goederentreinen Oost-Nederland" (12 januari 2013)

Bezoek (20 juli 2012)

Groeten uit Hengelo (18 juli 2012)

D66 Congres - Motie IJssel-, Twentekanaal- en Twentelijn (22 april 2012)

Koningsplan (13 april 2014)

De Koningslijn en Nimmer Dor (4 april 2012)

Politiek Rheden Live: over het spoor (3 april 2012)

Spoorperikelen (29 maart 2012)

Goederentreinen (25 januari 2012)

Wet Basisnet Spoor: rafelig en ondoordacht (12 oktober 2011)

Statenverkiezingen: over de IJssellijn (27 februari 2011)

RONA: Goederentreinen belangrijk aandachtspunt in coalitieakkoorden Gelderland en Overijssel (5 februari 2011)

Met ethanol geladen wagon in de fik op de Betuwelijn (15 januari 2011)

RONA (17 november 2010)

Hoogfrequent spoorvervoer - debat 4 november 2010 (10 november 2010)

Moties kamerfractie ChristenUnie goederenvervoer (3 november 2010) 

Aan de Tweede Kamer (Groep Pieper-Rook) (2 november 2010)

Noodklok tegen goederenvervoer (1 oktober 2010)

Keerzijden (29 september 2010)

Dorpen luiden noodklok tegen toename goederenvervoer (29 september 2010)

Spotprijsje (9 september 2010)

Kedengedeng (8 september 2010)

Protest tegen extra goederentreinen op IJssellijn (3 september 2010)

Prorail mag zijn eigen vlees keuren (22 juni 2010)

Wonen langs het spoor (8 juni 2010)

Het spoort-niet rapport (12 april 2010)

Infoavond 3e spoor Betuweroute-Zevenaar-Duitsland (28 maart 2010)

VVD over de IJssellijn (23 februari 2010)

PvdA over de IJsselijn (22 februari 2010)

SP over de IJssellijn (19 februari 2010)

CDA over de IJssellijn (18 februari 2010)

ChristenUnie over de IJssellijn (17 februari 2010)

D66 over de IJssellijn (16 februari 2010)

Groep Hop over de IJssellijn (15 februari 2010)

Interviews over de IJssellijn (14 februari 2010)
De komende weken geven de Rhedense politieke partijen hun visie.

Sporen met Ineke van Gent (11 februari 2010)
Filmverslagen bezoek Van Gent aan IJssellijn

Ineke van Gen(d)t (9 februari 2010)
Aanvullend verslag van Gerard de Kuijper (Geen Noordtak Velp)

Ineke van Gent (8 februari 2010)
Veslag RONA van bezoek Tweede Kamer-lid aan IJssellijn

SP: Februari, maand van het spoor (6 februari 2010)
SP in actie tegen treineninvasie

Ambities?
Inzet van de bestuurders langs de IJssellijn tav programma hoogfrequent spoorvervoer

Website IJssellijn op de rails (1 februari 2010)
Website over de IJssellijn

Te soft (27 januari 2010)
Wethouder Elsenaar veegt motie IJssellijn van tafel.

RONA: Brief aan het college (26 januari 2010)
Brief nav de motie IJssellijn.

Motie IJssellijn vanavond in gemeenteraad (19 januari 2010)
Motie is uiteindelijk behandeld op 26 jan. (en afgeschoten)

D66 over de IJssellijn. (18 januari 2010)
D66 beantwoordt enkele vragen.

CDA: Onderzoek Noordtak noodzakelijk (8 januari 2010)

Legt het CDA een rookgordijn? (8 januari 2010)

Spoorjournaal (7 januari 2010)

Velp is vóór Noordtak Betuwelijn (7 januari 2010)

Nieuwe Noordtak is noodzaak (2 januari 2010)

Beste Theo, beste Bert (26 december 2009)

CDA is voorstander extra goederentreinen op IJssellijn (20 december 2009)

Eurlings: Van trillingen krijgen wij rillingen - motie Aptroot aangehouden(18 december 2009)
Onderzoek naar consequenties motie Aptroot - motie aangehouden.

Rhedense PvdA wil nieuwe Noordtak (17 december 2009)
Dat is de kant die we op willen!

Verbeterde motie IJssellijn unaniem door provinciale staten aangenomen (17 december 2009)
Het is in ieder geval iets.

Slappe motie IJssellijn vandaag in provinciale staten (16 december 2009)
Het lijkt mooi maar het is slappe hap!

Bewoners Kennedylaan tegen tunnelplan (10 december 2009)
83 aanwonenden tegen tunnelplan.

Tunnel Kennedylaan (9 december 2009)

Goed nieuws: CDA bezoekt Velps spoor (7 december 2009)

Goed nieuws: Toch motie IJssellijn (7 december 2009)

Verworpen, ingetrokken, verworpen (1 december 2009)

Motie Aptroot-Roemer - begin met IJsselijn (29 november 2009)

VVD en SP willen studie naar overlast door spoor IJssellijn (28 november 2009)

Trillingshinder IJssellijn (21 november 2009)
Normen trillingshinder in De Steeg overschreden.

Werkbezoek Charlie Aptroot (21 november 2009)
Een verslag

Toespraak geen Noordtak Velp tgv werkbezoek Aptroot (20 november 2009)
Maak van de Noordtak geen Moordtak

Kennedy-tunnel (3 november 2009)
Dat wordt geen klein tuinneltje

20 november: Spoorbezoek Charlie Aptroot (31 oktober 2009)
Vrijdag 20/11 komt Tweede Kamer-lid Charlie Aptroot op bezoek.

Rhedens Dorpsbelang over het spoor (31 oktober 2009)
Ook Rhedens Dorpsbelang wil maatregelen

Kennedylaan duikt onder het spoor door (15 oktober 2009)
Komt het er toch nog van?

Er is iets aan de hand (8 oktober 2009)
Van ProRail hoeven we niets te verwachten.

Rijdende bommen (2 oktober 2009)
Het is slechts een kwestie van tijd.

Burgerinitiatief Spoorbocht Station Velp (29 september 2009)
Prima actie.

Geen Noordtak Velp dringt aan op Rhedense Spoorconferentie (18 september 2009)

Viareggio, the day after (2 juli 2009)
De puinhoop bij daglicht.

Viareggio, zo'n ramp kan ook bij ons op de IJssellijn gebeuren (2 juli 2009)
Des te meer goederentreinen, des te groter het risisco.

Symposium Platform Leefmilieu Noordtak (4) - De visionair (22 juni 2009)
Presentatie door dhr. Willem Bos

Symposium Platform Leefmilieu Noordtak (3) - De aanwonende (12 juni 2009)
Presentatie dhr. Bert Lof, aanwonende

Symposium Platform Leefmilieu Noordtak (2) - De railvervoerder (11 juni 2009)
Presentatie dhr. Van Gemert, railvervoerder DB Schenker

Symposium Platform Leefmilieu Noordtak (1) - De overheid (8 juni 2009)
Presentatie van dhr. Kingma, ministerie van V&W.

Succesvol symposium Platform Leefmilieu Noordtak (3 juni 2009)
Kort verslag met foto-impressie.

Symposium Platform Leedfmilieu Noordtak: morgen, 3 juni. (2 juni 2009)
Aankondiging

Noordtak (15 maart 2009)
De inspanningen van de VVD.

“Behoud en verbetering van het leefmilieu langs de IJssellijn” (6 maart 2009)
Motie “Behoud en verbetering van het leefmilieu langs de IJssellijn” (6 maart 2009)
Over de spoormotie van de VVD.

Geen Noordtak Velp - Informatiekrant Februari 2009 (27 februari 2009)

Sporen in Rheden (2) (26 februari 2009)
In Arnhem gaan ze anders met de spoorproblematiek om.

Sporen in Rheden (1) (25 februari 2009)
Wanneer worden de spoorproblemen nu eens aangepakt!?

BLEVE (11 februari 2009)
Wat is een BLEVE? Nou..dit..

Basisnet Spoor (10 februari 2009)
Vervoer gevaarlijke stoffen: het basisnet

Plaatsgebonden risico (10 februari 2009)
Groepsrisico (10 februari 2009)
Definities

Toekomstverwachtingen (5 februari 2009)
De treinen komen!

Geen antwoord....zo gaat dat (2 februari 2009)
En maar draaien.

Brief vanavond ter "kennisneming" op rol raadsvergadering (27 januari 2009)
Eens kijken wat er over de reactie van GNV op de "spoorbrief" van B&W wordt gezegd.

SPOORWEGNOTA? (23 januari 2009)
Rede van Fred van Daalen namens Belangenvereniging Dieren tijdens spooravond Theothorne.

Spoorbijeenkomst Theothorne (22 januari 2009)
Een verslag.

Aandacht voor het spoor (20 januari 2009)
In aanloop naar de spoorbijeenkomst van de Belangenvereniging Dieren e.o.

Bijeenkomst spoor in Theothorne (11 januari 2009)
Aankondiging: 20 januari om 20:00 uur in Theothorne - Dieren.

Geen Noordtak Velp reageert op spoorbrief college (11 januari 2009)
GNV is teleurgesteld over de geringe ambitie van de gemeente.

Brief over Spoorinfrastructuur (11 januari 2009)
Een bescheiden aanzet tot de spoornota!

Spoorse doorsnijdingen (11 december 2008)
Vragen van de VVD over benutting overheidsgeld voor het spoor.

Aanzet tot de spoornota? (25 november 2008)
Brief van het college een magere aanzet tot de spoornota.

Raillijst (17 november 2008)
De raillijst: een belangrijk onderwerp.

Goederenspoor om de Zuid? (15 november 2008)
Een plan van de Stichting Geluidshinder Arnhem-West

Spoornota - Een lintje voor de PvdA (5 november 2008)
Een verrassend optreden van de PvdA.

Aandacht voor Spoornota in Streekjournaal en Regiobode (24 okt. 2008)

Spoornota weer op de rails? (23 oktober 2008)
Komt de spoornota dan toch?

Spoornota bij de raadsvergadering - woordelijk verslag (23 oktober 2008)Woordelijk verslag van de informatieve behandeling van de spoornota in de raad.

Vragen van Boehmer (VVD) en De Vos (Gemeentebelangen) aan voorzitter Geen Noordtak Velp (22 oktober 2008)
Vragen nav de inspraak.

Geen Noordtak Velp spreekt gemeenteraad toe over Spoornota (21 oktober 2008)
GNV bepleit de Spoornota bij het gemeentebestuur.

Laat deze raad nog langer met zich sollen? (18 oktober 2008)
Plotseling is er weer geld genoeg. Maar niet voor de Spoornota.

Spoornota of Spooknota (2) (16 oktober 2008)
Ingedikte versie van de eerder uitgebreide brief.

VVD wenst uitleg over voorgenomen bezuiniging op Spoornota (6 oktober 2008)
Ook de VVD wil informatie van het college.

SP steunt Spoornota Rheden. (24 september 2008)
Henk Molenaar (SP) wil uitleg van het college over de Spoornota.

Gelderlander - Spoornota (20 september 2008)
De Gelderlander schenkt aandacht aan de spoornota.

Spoornota of Spooknota? (20 september 2008)
GNV zoekt via de publiciteit steun voor de spoornota.

Geen Noordtak Velp vraagt steun Rhedens raadsfracties (19 september 2008)
GNV vraagt steun aan de raadsfracties voor de Spoornota. (brief)

Geen Noordtak Velp trekt aan de bel bij gemeentebestuur. (19 september 2008)
GNV dringt bij het college van B&W aan op de Spoornota. (brief)

Raadslid Piet Wubs vraagt naar Spoornota (18 september 2008)
Piet Wubs verdient 'n pluim. Hij vroeg het college naar de status van de Spoornota (woordelijk verslag).

Geen Noordtak Velp - Informatiekrant september 2008 (6 september 2008)
De nieuwsbrief van Geen Noordtak Velp

Spoornota? (3 september 2008)
B&W willen de Spoornota laten sneuvelen. Waarom?

Laat het spoor niet doodlopen!(2) (25 juli 2008)
Nog eens onderstrepen dat het spoor meer aandacht verdient.

Laat het spoor niet doodlopen! (23 juli 2008)
De Nota Spoor dreigt het slachtoffer te worden van bezuinigingen.

Op dood spoor (16 juli 2008)
Gemeente moet visie én beleid ontwikkelen.

Goederentrein om Arnhem (2) (20 juni 2008)
Brief gepubliceerd in de Regiobode van 18 juni 2008.

Noordtak zuidelijk van Arnhem? (18 juni 2008)
Bert Lof pleit voor een zuidelijke omleiding om Arnhem en Velp heen.

'Geen Noordtak Velp' kraakt Arnhems idee om;leiding treinen (16 juni 2008)
Artikel in de Gelderlander nav een door "Geen Noordtak Velp" ingezonden brief.

Goederentreinen om Arnhem? (11 juni 2008)
Arnhemse wethouder Sander van Bodegraven met een onzalig voorstel.

Geen Noordtak Velp (3 juni 2008)
Ik heb me aangesloten bij Geen Noordtak Velp

TAK en de Spoornota (4 maart 2008)
Tijdelijke Aftakking Katastrofaal dringt aan op uitvoering van mijn motie over het opstellen van een spoornota.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten